TÜİK: Nüfusun 22 milyon 876’sını çocuklar oluşturuyor

TÜİK 2019 çocuk istatistiklerine göre; nüfusun 22 milyon 876 bin 798’ini çocuklar oluşturdu.

720 bin çalışan çocuk arasında 5 yaşında çocuk gözlendi.

En yüksek çocuk nüfus oranına sahip il yüzde 45,8 ile Urfa, en düşük orana sahip il yüzde 17,1 ile Dersim oldu.

Kız çocuklarının ‘resmi’ evlendirilme oranı düştü. Ancak Ağrı, Muş, Kars illeri kız çocuklarının evlendirilmesinde üst sıralarda yer aldı.

Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2019 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi iken bunun 22 milyon 876 bin 798’ini çocuklar oluşturdu.

Birleşmiş Milletler (BM) tanımına göre; 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 48,5’ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41,8 ve 2019 yılında yüzde 27,5 oldu. Nüfus projeksiyonlarına göre; çocuk nüfus oranının 2023 yılında yüzde 27,0, 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında yüzde 19,0 olacağı öngörüldü.

Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu il Urfa

İllerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranı incelendiğinde; 2019 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 45,8 ile Urfa oldu. Urfa ilini yüzde 43,5 ile Şırnak ve yüzde 41,9 ile Ağrı izledi.

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu il Dersim

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ilk üç il ise sırasıyla; yüzde 17,1 ile Dersim, yüzde 17,9 ile Edirne ve yüzde 18,5 ile Kırklareli oldu.

Her iki bebekten biri sezaryen ile doğdu

Doğum istatistiklerine göre; 2018 yılında canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 248 bin 847 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3’ü erkek, yüzde 48,7’si kız oldu. Sağlık Bakanlığı verilerine göre; hastanede gerçekleşen doğumların oranı, 2010 yılında yüzde 91,6 iken 2018 yılında yüzde 98,0 oldu. Sezaryen doğumların canlı doğumlar içerisindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 51,1 iken 2018 yılında yüzde 54,9 oldu.

Kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki çocuklar için ise bu süre 64,4 yıl oldu. Erkekler için bu süre 61,7 yıl iken kadınlar için 67,1 yıl oldu. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıldır.

2019 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri, Yusuf, Eymen ve Miraç, en popüler kız bebek isimleri ise Zeynep, Elif ve Defne oldu.

5 yaşındaki çocukların okullaşma oranı yüzde 75,2

Milli eğitim istatistiklerine göre; beş yaş net okullaşma oranı, 2015/’16 öğretim yılında yüzde 67,2 iken 2018/’19 öğretim yılında yüzde 75,2 olarak gerçekleşti.

Ortaokul seviyesinde okullaşma oranı yüzde 93,3

Milli eğitim istatistiklerine göre; ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı, 2018/’19 öğretim yılında yüzde 93,3 oldu. Net okullaşma oranı cinsiyet bazında karşılaştırıldığında, erkek çocuklar için ortaokul seviyesinde net okullaşma oranının yüzde 92,9, kız çocukları için ise yüzde 93,6 olduğu görüldü.

Eğitim hizmetlerinden memnuniyet yüzde 54,8 oldu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; bireylerin eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı, 2018 yılında yüzde 56,7 iken 2019 yılında yüzde 54,8 oldu. Hane halkında yükseköğretim kurumları sınavına ve liseye geçiş sistemi dahilinde yapılan merkezi giriş sınavlarına hazırlık ya da derslere takviye amacıyla özel ders veya kurs alan çocuk bulunan hanelerin oranı, 2015 yılında yüzde 10,7 iken 2019 yılında yüzde 9,2 oldu.

Çocuğunu kursa gönderen hanelerin yüzde 55,4’ü okuldaki eğitim yeterli olduğu halde sınavlara hazırlık amacıyla, yüzde 40,5’i ise okuldaki standart eğitim programının yetersiz kalması nedeniyle çocuklarını kursa gönderdiklerini ifade etti.

Eğitim hizmetlerinde en fazla sorun eğitim masraflarında görüldü

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2019 yılında eğitim hizmetleriyle ilgili yaşanan en büyük sorun eğitim masrafları konusunda oldu. Eğitim masraflarında sorun gören bireylerin oranı, devlet okulları için yüzde 45,0 olurken özel okullar için yüzde 58,9 oldu.

Eğitim hizmetleriyle ilgili 2019 yılında en az görülen sorun, devlet okullarında yüzde 9,2 ile okula kayıt işlemlerinde yaşanırken özel okullarda ise yüzde 2,2 ile okul ve çevresi güvenlik hizmetlerinde yaşandı.

Kız çocuklarının resmi evlendirilmesi azaldı

Evlenme istatistiklerine göre; 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlendirilmeleri toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2009 yılında yüzde 8,1 iken bu oran 2019 yılında yüzde 3,1’e düştü.

Ağrı, Muş ve Kars’ta kız çocukların evlendirilmesi en üst sırada

Bu oran, illere göre incelendiğinde; 2019 yılında Ağrı ilinin yüzde 13,2 ile kız çocuklarının evlendirilmesinde en üst sırada yer aldığı görüldü. Bu ili, yüzde 13,0 ile Muş ve yüzde 10,6 ile Kars izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 0,2 ile Dersin, yüzde 0,7 ile Bayburt ve Rize, yüzde 0,8 ile Trabzon oldu.

Çalışan 720 bin çocuk arasında 5 yaşında çocuk gözlendi

Çocuk İşgücü Araştırması, 2019 sonuçlarına göre; 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısı 720 bin kişi olup çalışan çocuklar arasında 5 yaşında çocuk gözlenmedi. Ekonomik faaliyette çalışan 5-17 yaş grubundaki çocukların aynı yaş grubundaki çocuklar içinde payını gösteren istihdam oranı ise yüzde 4,4 oldu.

Çalışan çocukların yüzde 70,6’sı erkek çocuklar

Çalışan çocukların yüzde 79,7’sini 15-17 yaş grubundakiler oluştururken yüzde 15,9’unu 12-14 yaş grubundakiler, yüzde 4,4’ünü ise 5-11 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu. Çalışan çocukların oranı cinsiyete göre incelendiğinde, çalışan çocukların yüzde 70,6’sını erkek çocukların, yüzde 29,4’ünü ise kız çocukların oluşturduğu görüldü.

Çalışan çocukların yüzde 65,7’si eğitime devam etti

Çalışan çocukların yüzde 65,7’si eğitime devam ederken bu oran erkek çocuklarda yüzde 65,6, kız çocuklarda yüzde 66,0 oldu. Çalışan çocuklar yaş gruplarına göre incelendiğinde; 5-14 yaş grubundaki çalışan çocukların yüzde 71,9’u, 15-17 yaş grubunda çalışan çocukların ise yüzde 64,1’i aynı zamanda eğitime devam ettiği görüldü. Çalışan çocukların yüzde 34,3’ü eğitime devam etmedi.

Çalışan çocukların yüzde 64,1’i tarım yüzde 45,5’i hizmet sektöründe yer aldı

Çalışan çocukların yüzde 30,8’i tarım, yüzde 23,7’si sanayi, yüzde 45,5’i ise hizmet sektöründe yer aldı. Yaş grubuna göre incelendiğinde; 5-14 yaş grubunda çalışan çocukların yüzde 64,1’inin tarım sektöründe, 15-17 yaş grubunda çalışan çocukların ise yüzde 51,0’ının hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

Velayeti anneye verilen çocukların oranı yüzde 76,0 oldu

Boşanma istatistiklerine göre; 2018 yılında boşanan çiftlerin sayısı 143 bin 573 iken 2019 yılında 155 bin 47 oldu. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2018 yılında 125 bin 768 çocuk velayete verilirken 2019 yılında 139 bin 660 çocuk velayete verildi. Çocukların velayetinin yüzde 76,0’ının anneye, yüzde 24,0’ının ise babaya verildiği görüldü.

Obezite erkek çocuklarında daha yaygın oldu

TNSA, 2018 sonuçlarına göre; 5 yaş altı çocuklarda kötü beslenme yaygınlığı erkek çocuklarında yüzde 11,0, kız çocuklarında ise yüzde 8,4 oldu. Aynı yaş grubunda kötü beslenmeye bağlı olarak obezite yaygınlığı erkek çocuklarında yüzde 9,3 olurken kız çocuklarında ise yüzde 6,8 oldu. Bu yaş grubundaki erkek çocukların yüzde 1,7’sinin, kız çocuklarının ise yüzde 1,6’sının aşırı zayıf olduğu gözlendi.

Bebek ölüm hızı binde 9,3’e geriledi

Ölüm istatistiklerine göre; 2014 yılında bebek ölüm hızı binde 11,1 iken 2018 yılında binde 9,3’e geriledi. Bebek ölüm hızı cinsiyete göre incelendiğinde, 2014-2018 yılları arasında bebek ölüm hızının erkek bebekler için binde 11,8’den binde 9,8’e, kız bebekler için binde 10,3’ten binde 8,7’ye düştüğü görüldü.