Turan: AKP çiftçileri üretici olmaktan çıkardı

HDP Milletvekili Turan, çiftçilerin üretimden koparılarak varlık yokluk sorunu ile baş başa bırakıldığını belirtti.

Turan, “AKP hükümeti çiftçiyi uluslararası sermayenin egemenliğine terk ederek yalnızlaştırdı ve üretici olmaktan çıkararak tarla bekçilerine dönüştürdü.” dedi.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan

HDP Mersin Milletvekili ve Tarım Komisyonu Sözcüsü Rıdvan Turan, “14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü” nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Çiftçilerin sorunlarına dikkati çeken Turan, “Tarımda, 1980’lerden itibaren uygulanan neoliberal politikalar nedeniyle örgütsüzleştirilen, sermaye karşısında yalnız bırakılan, dışa bağımlı hale getirilen, borçlandırılan, üretim araçları ellerinden alınan çiftçilerimiz varlık yokluk sorunu yaşamaktadır.” diye belirtti.  

‘Çiftçiler tarımda kalabilmek için bankalara, tefecilere borçlanıyor’

Pandemiyle birlikte bir yılı aşkın süredir mazot, gübre, tohum, ilaç gibi girdi maliyetlerinin 2 kattan fazla arttığına işaret eden Turan, şunları kaydetti:

“Çiftçiler tarım alanlarında kalabilmek için bankalara ve tefecilere borçlanmaktadır. Zarar ettikleri için borçlarını ödeyememekte ve üretim alanlarını terk etmektedir. Dahası borçlarını ödeyemeyen kimi çiftçiler intihar etmektedir. Bugün çiftçilerin borcu 130 milyar TL’yi aşmıştır. Diğer yandan 2006’da çıkarılan Tarım Kanunu ile tarımsal desteklemeler için bütçeden ayrılacak kaynağın milli gelirin yüzde 1’inden az olamayacağı hükmü getirilmiş olmasına rağmen bugüne kadar çiftçilere bu oranda bir ödeme yapılmamıştır.”

‘Türkiyeli çiftçiler uluslararası sermayeye terk edildi’

AKP hükümetinin çiftçiyi uluslararası sermayenin egemenliğine terk ettiğini ve yalnızlaştırdığını ifade eden Turan, “Bu iktidar döneminde çiftçi ne yetiştireceğine, nasıl yetiştireceğine, hangi girdiyi kullanacağına karar veren üreticiler olmaktan çıkarılarak tarla bekçilerine dönüştürülmüşlerdir.” dedi.

‘Covid-19 küçük ölçekli çiftçilerin önemini gösterdi’

Pandemi koşulları ile birlikte gıda egemenliği ve güvencesinin bir kez daha gündeme geldiğine değinen Turan, şunları ifade etti:

“Çok uluslu tarım şirketlerinin ürettikleri besin değeri düşük, sağlıksız gıdaların insanların bağışıklık sistemlerini zayıflattığı ve Covid-19 gibi salgınlar karşısında güçsüz kıldığı görülmüştür. Bu sebeple yerelde polikültür ve agroekoloji temelli bir tarım anlayışının gerekliliği bir kere daha ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla küçük ölçekli çiftçi ve köylülerin insanlığı beslemedeki önemli rolü dünyanın her yerinde artmıştır.” dedi.

‘Tarım işçileri, köylüler ve çiftçiler kapitalizm karşısında korunmalı’

Turan, tarımı dışa bağlı olmaktan çıkaran, tarımsal üretimde alın teri döken mevsimlik tarım işçilerini, köylüleri ve çiftçileri uluslararası tarım şirketleri ve daha genel olarak kapitalizmin karşısında koruyan yasal düzenlemelerin acil olarak hayata geçirilmesini istedi.

Çiftçilerin kooperatifler çatısı altında örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Turan, çözüm için şu önerilerde bulundu:

“Küçük ölçekli çiftçinin borçları koşulsuz olarak kamu borcu olarak devlet tarafından üstlenilmelidir. Çiftçi kredileri için kooperatif bankası kurulmalı, tarımsal destekler 5 yıllık periyotlarla açıklanmalı ve hasat yapılmadan ödenmelidir. Tarladan tabağa dokunduğu her şeye değer katan, tarımsal üretimin her aşamasında emeği olan çiftçilerimizin gününü bir kere daha kutluyoruz.”

Yeni1Mecra