Türk-İş, torba yasa teklifine karşı 81 ilde eylem yaptı

Türk-İş üyeleri, TBMM’ye getirilen yeni torba yasa teklifinin “istihdam paketi” değil işçilerin aleyhine düzenlemeler olduğunu belirterek 81 ilde eylem yaptı.

Fotoğraf: Türk-İş Genel Merkezi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren torba yasa teklifine ilişkin 81 ilde, Bölge ve İl Temsilcilikleri önünde basın açıklaması yaptı. Ankara’da Çankaya Tuna Caddesi’nde bulunan Türk-İş Genel Merkezi önünde yapılan açıklamaya, Türk-İş üyeleri, temsilcileri ve yöneticileri katıldı.

Açıklamada, “Kıdeme uzanan eller kırılsın”, “Kölelik yasasına hayır” dövizleri taşındı. Türk-İş Ankara Temsilcisi Nihat Zengin, “Geçen hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba kanun teklifi ile bizlerin yıllardan beri karşı durduğu esnekleşme ve güvensizleştirme konulan tekrar gündeme geldi” dedi.

‘Sendikasızlaştırma paketi’

Torba yasa kanun taslağının “istihdam paketi” değil güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketi olduğuna vurgu yapan Zengin, şunları ifade etti:

“25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilere ’istihdam kolaylığı sağlayacağı’ iddia edilen düzenleme, aslında belirli süreli iş sözleşmelerinin yaygınlaşmasına, kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilerin en temel istihdam güvencelerinin ve de çalışma barışının ortadan kalkmasına, sendikal yaşamın alt üstü olmasına neden olacaktır.”

‘İşçinin emeği sermayenin sömürüsüne bırakılmaktadır’

İşsizlik Sigortası Fonu’nun işveren teşvik fonuna dönüştüğünü söyleyen Zengin, “Meclisten geçen sözüm ona istihdam paketi, işverenlere teşvik muafiyet af getirmektedir. İşçinin emeği sermayenin sömürüsüne bırakılmaktadır.” dedi.

Zengin, Türk-İş’in yıllardan beri esnekleşme, güvensizleştirme ve kuralsızlaştırmaya karşı verdiği mücadeleyi aynı kararlılık ve azimle sürdürdüğünü söyleyerek, “Salgın koşulları fırsata dönüştürülmek istenmektedir. Çalışma hayatını işçiler aleyhine dönüştürmek için çabalayanlara yanıtımız çok açıktır: Yapamayacaksınız, yaptırmayacağız.” dedi.

‘İşçiler günlük 39 TL ile yaşamak zorunda bırakılamaz’

Salgın koşullarında işsizlikle mücadelenin böyle olamayacağını ifade eden Zengin, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“İstihdamı artıracağız deyip işçiler güvencesizliğe, sendikasızlığa mahkûm edilemez! İşçiler zorla ücretsiz izne çıkarılarak günlük 39 TL İle yaşamak zorunda bırakılamaz! Sosyal diyaloğun içini boşaltarak iş barışı sağlanamaz! İşçiye ölümü gösterip sıtmaya razı olmaları beklenerek işsizlikle mücadele edilmez! TBMM’deki söz konusu düzenleme ‘İşçiye ölümü gösterip sıtmaya razı etme’ düzenlemesidir. Bugün rüzgar eken yarın fırtına biçecektir. İşçinin bu düzenlemeye vereceği yanıt nettir; mücadele mücadele!”

Açıklama, “Kölelik yasasına hayır” sloganıyla son buldu.

MA – ANKARA