TÜİK: Türkiye nüfusu 83 milyon oldu

TÜİK, adrese dayalı nüfus sayımında Türkiye nüfusunun bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştığını açıkladı.

Sonuçlara göre, nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini kadınlar oluşturdu.

Nüfusun en az olduğu il 84 bin 660 kişi ile Tunceli olurken, nüfusun en fazla olduğu il 15 milyon 519 bin 267 ile İstanbul oldu.

Nüfus ve yıllık artış hızı – TÜİK 2019 ADNKS

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre; Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi arttı. Nüfus sayısı 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.

Nüfusun yüzde 49,8’ini kadınlar oluşturdu

En fazla nüfusa sahip 5 ilin cinsiyetlere göre dağılımı – TÜİK 2019 ADNKS

Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,2’sini erkekler, yüzde 49,8’ini ise kadınlar oluşturdu.

Yabancı nüfus 320 bin kişi arttı

ADNKS sonuçlarına göre; Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 50,8’ini erkekler, yüzde 49,2’sini kadınlar oluşturdu.

Belde ve köy nüfus oranı düştü

Yıllık nüfus artış hızının 2018 yılında binde 14,7 iken, 2019 yılında binde 13,9 oldu.
Türkiye’de 2018 yılında yüzde 92,3 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2019 yılında yüzde 92,8 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7,7’den yüzde 7,2’ye düştü.

İstanbul’un nüfusu 451 bin kişi arttı

İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,66’sının ikamet ettiği İstanbul’u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi.

Nüfusu en az olan il Tunceli oldu

Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli’yi, 84 bin 843 kişi ile Bayburt, 97 bin 319 kişi ile Ardahan, 142 bin 490 kişi ile Kilis ve 164 bin 521 kişi ile Gümüşhane takip etti.

Yaşlı nüfusu arttı

Sayım sonuçlarında, nüfus piramitlerinin, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olduğu belirtilerek, Türkiye’nin 2007 ve 2019 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldüğü kaydedildi.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 32,4’e yükseldi

Ortanca yaşın cinsiyetlere göre dağılımı- TÜİK 2019 ADNKS

Ortanca yaşın, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşlarının küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşı olduğu belirtilen sayım sonuçlarında, “Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.” denildi. Sayım sonuçlarında, Türkiye’de 2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4’e yükselirken, cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaş erkeklerde 31,4’ten 31,7’ye, kadınlarda ise 32,7’den 33,1’e yükseldiği görüldü.

Çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67,8

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2019 yılında yüzde 67,8’e yükseldi. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4’ten yüzde 23,1’e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1’den yüzde 9,1’e yükseldi

Türkiye’de kilometrekareye 108 İstanbul’da ise 2 bin 987 kişi düştü

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan “bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2018 yılına göre 1 kişi artarak 108 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 987 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul’dan sonra 541 kişi ile Kocaeli ve 364 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli’yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 320 olarak gerçekleşti.