Türkiye’de geçen yıl 1 milyon 133 bin 652 bebek doğdu

TÜİK verilerine göre; 2019 yılında 1 milyon 183 bin 652 bebek doğdu.

Doğurganlık hızının en hızlı olduğu il Urfa, en yavaş oldu il Gümüşhane.

Doğurganlık hızının en yüksek olduğu yaş grubu 25-29 iken, doğum yapan kadınların ortalama yaşı 28,9 oldu.

TÜİK -Doğum sayısı ve toplam doğurganlık hızı, 2001-2019

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “Doğum İstastikleri, 2019” verilerini açıkladı. Verilere göre, canlı doğan bebek sayısı 2019 yılında 1 milyon 183 bin 652 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3’ü erkek, yüzde 48,7’si kız oldu.

Raporda, toplam doğurganlık hızının, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ettiği belirtildi. Buna göre; toplam doğurganlık hızı, 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2019 yılında 1,88 çocuk olarak gerçekleşti. Yani bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2019 yılında 1,88 oldu. Raporda, bu durumun, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığını gösterdiği belirtildi.

Doğurganlık hızının en yüksek olduğu il Urfa

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2019 yılında 3,89 çocuk ile Urfa oldu. Bu ili 3,37 çocuk ile Şırnak, 3,16 çocuk ile Ağrı ve 3,15 çocuk ile Muş izledi.

Doğurganlık hızının en düşük olduğu il Gümüşhane

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,33 çocuk ile Gümüşhane oldu. Bu ili 1,34 çocuk ile Kütahya ve Edirne izledi.

Türkiye’de doğurganlık hızı AB üyesi 28 ülkeden daha yüksek

Türkiye’nin toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin toplam doğurganlık hızlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2018 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin 1,88 çocuk ile Fransa olduğu, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin ise 1,23 çocuk ile Malta olduğu görüldü.

Kaba doğum hızı binde 14,3 oldu

Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden “Kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2019 yılında binde 14,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2019 yılında 14,3 doğum düştü.

Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il Urfa oldu

Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2019 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 29,5 ile Urfa oldu. Bu ili binde 25,8 ile Şırnak, binde 25,1 ile Muş ve binde 24,8 ile Ağrı izledi.

Kaba doğum hızının en düşük olduğu il Edirne

Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 8,8 ile Edirne oldu. Bu ili binde 9,2 ile Zonguldak, binde 9,3 ile Kastamonu ve binde 9,4 ile Giresun, Karabük ve Bartın izledi.

Türkiye’de kaba doğum hızı AB üyesi 28 ülkeden daha yüksek

Türkiye’nin kaba doğum hızının Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin kaba doğum hızlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin kaba doğum hızları incelendiğinde, 2018 yılında en yüksek kaba doğum hızına sahip olan ülkenin binde 12,5 ile İrlanda olduğu, en düşük kaba doğum hızına sahip olan ülkenin ise binde 7,3 ile İtalya olduğu görüldü.

Doğurganlık hızının en yüksek olduğu yaş grubu 25-29 oldu

Belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden “Yaşa özel doğurganlık hızı”, 2001 yılında binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2019 yılında binde 122 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.

Adölesan doğurganlık hızı düştü

15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden “Adölesan doğurganlık hızı”, 2001 yılında binde 49 iken 2019 yılında binde 17’ye düştü. Diğer bir ifadeyle, 2019 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 17 doğum düştü.

Türkiye Adölesan doğurganlık hızında AB ortalamasının üzerinde

Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin adölesan doğurganlık hızları incelendiğinde, 2018 yılında en yüksek adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke binde 39 ile Bulgaristan, en düşük adölesan doğurganlık hızının olduğu ülke ise binde 2 ile Danimarka oldu. Adölesan doğurganlık hızı 2018 yılında binde 19 olan Türkiye, Avrupa Birliği üyesi 11 ülke ile beraber Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde yer aldı.

Doğum yapan kadınların ortalama yaşı 28,9 oldu

Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26,7 iken 2019 yılında 28,9 oldu. İlk doğumunu 2019 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26,4 oldu.

Doğumların yüzde 3,1’i çoğul doğum

Doğumların 2019 yılında yüzde 3,1’i çoğul doğum olarak gerçekleşirken, bu doğumların yüzde 96,4’ü ikiz, yüzde 3,4’ü üçüz ve yüzde 0,2’si dördüz ve daha fazla bebek olarak gerçekleşti.

Doğumların yüzde 36,2’si annenin ilk doğumu olarak gerçekleşti

Doğum sırasına göre doğumlar incelendiğinde, 2019 yılında doğumların yüzde 36,2’sinin ilk, yüzde 32,0’ının ikinci, yüzde 18,2’sinin üçüncü, yüzde 12,6’sının ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştiği görüldü.