Türkiye’de, kadınların istihdam oranı yüzde 28,7 erkeklerin yüzde 63,1!

TÜİK’in “İstatistiklerle Kadın” çalışmasına göre, istihdam edilenlerin oranı kadınlarda yüzde 28,7 iken erkeklerde ise yüzde 63,1 olurken, çalışma süresi de kadınlarda 19,1 erkeklerde 39,0 yıl tespit edildi.

Hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranının yüzde 26,7, erkeklerin istihdam oranının ise yüzde 87,3 olduğu görüldü.

Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “İstatistiklerle Kadın, 2020” çalışmasını yayımladı. Çalışma, Türkiye’deki cinsiyet eşitsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çalışmaya göre; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2020 yılında, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi, erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle; toplam nüfusun yüzde 49,9’unu kadınlar, yüzde 50,1’ini ise erkekler oluşturdu.

Erkeklerin sağlıklı yaşam süresi kadınlardan daha uzun

2017-2019 sonuçlarına göre; Türkiye’de erkeklerin sağlıklı yaşam süresi kadınlardan 3,8 yıl daha uzun olduğu görüldü.

En az üniversite mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2008 yılında yüzde 9,8 iken 2019 yılında yüzde 20,8 oldu. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde; 2008 yılında 25 ve daha yukarı yaşta olup en az üniversite mezunu olan kadınların oranı yüzde 7,6, erkeklerin oranı yüzde 12,1 iken bu oran 2019 yılında kadınlarda yüzde 18,5, erkeklerde ise yüzde 23,1 oldu.

Kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2019 yılında, Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranı yüzde 45,7 olup, bu oran kadınlarda yüzde 28,7, erkeklerde ise yüzde 63,1 oldu.

En düşük kadın istihdam oranı Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt

En yüksek kadın istihdam oranı, yüzde 38,6 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane bölgesinde iken, en yüksek erkek istihdam oranı, yüzde 71,3 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bölgesinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise kadınlarda yüzde 12,4, erkeklerde yüzde 49,4 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgesinde oldu.

3 yaşın altında çocuğu olan kadın istihdam oranı yüzde 26,7 oldu

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2019 yılında hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranının yüzde 26,7, erkeklerin istihdam oranının ise yüzde 87,3 olduğu görüldü.

Çalışma süresi kadınlarda 19,1 erkeklerde 39,0 yıl

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; çalışma hayatında kalma süresi, 2013 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki kadınlarda 16,7 yıl, erkeklerde 37,7 yıl iken 2019 yılında çalışma hayatında kalma süresi kadınlarda 19,1 yıl, erkeklerde 39,0 yıl oldu.

Büyükelçi oranı kadınlarda yüzde 25 erkeklerde yüzde 75

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre; kadın büyükelçi oranı 2007 yılında yüzde 9,4 iken bu oran 2020 yılında yüzde 25,0 oldu. Erkek büyükelçi oranı ise 2007 yılında yüzde 90,6 iken 2020 yılında yüzde 75,0 oldu.

Kadın milletvekili sayısı 101 erkek milletvekili sayısı 483

Türkiye Büyük Millet Meclisi verilerine göre; 2020 yılında 584 milletvekili içerisinde kadın milletvekili sayısının 101, erkek milletvekili sayısının ise 483 olduğu görüldü. Meclise giren kadın milletvekili oranı, 2007 yılında yüzde 9,1 iken bu oran 2020 yılında yüzde 17,3 oldu

Kadınların yüzde 27,3’ü yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvensiz hissetti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2020 yılında yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı toplamda yüzde 19,1 iken bu oran kadınlarda yüzde 27,3, erkeklerde yüzde 10,7 oldu. Kadınların yüzde 48,7’si, erkeklerin ise yüzde 69,9’u yaşadıkları çevrede kendilerini güvende hissetti.

Evde yalnız otururken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı 2020 yılında toplamda yüzde 4,8, kadınlarda yüzde 6,2, erkeklerde yüzde 3,4 oldu. Kadınların yüzde 78,3’ü, erkeklerin ise %85,4’ü evde yalnız otururken kendilerini güvende hissetti.

Yeni1Mecra