Üniversite eğitimini tamamlayamayan öğrenciler için kanun teklifi

Milletvekili Ömer Öcalan, her ne koşulla bırakmış olurlarsa olsunlar üniversite eğitimini tamamlayamayan üniversite öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerine devam edebilmeleri için kanun teklifi verdi.

Şanlıurfa HDP Milletvekili Ömer Öcalan

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Yüksek Öğretim Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin TBMM’ye kanun teklifi verdi. Teklifin gerekçesinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Sınavına (YKS) her yıl binlerce adayın girdiği belirtilerek, “Bunların sadece belli bir kısmı başarı elde ederek istedikleri veya herhangi bir alanda öğretim görme hakkı kazanmaktadır.” denildi.

‘Bir çok üniversite öğrencisi eğitimini bırakmak zorunda kalıyor’

Sınava dayalı sistemlerde başarı oranının düşüklüğü göz önüne alındığında başarı elde eden öğrencilerin okullarına devam edebilmelerini sağlamanın devletin sorumluluğu altında olduğuna vurgu yapılan teklifte, şöyle denildi:

“Bununla birlikte birçok üniversite öğrencisi eğitim öğretim sürecinde eğitimini bırakmak zorunda kalmaktadır. Bu doğrultuda öğrenciler çeşitli sebeplerle veya disiplin mekanizması ile eğitim öğretim hayatını tamamlayamamakta, kazandığı eğitim hakkını kaybetmektedirler. Bu sebeplerin bazıları; ailenin içinde bulunduğu ekonomik sorunlar, eğitime verilen önemin azalması, gençlerin ve ailenin iş bulabilme umutlarının tükenmesi, sosyal, siyasal ve sendikal faaliyetlerde bulunması gibi geniş bir yelpazeye yayılan nedenlerden oluşturmaktadır.”

Her ne koşulla bırakmış olurlarsa olsunlar eğitimleri yarıda kalan öğrencilerin öğrenimlerine devam edebilmelerini sağlamanın devletin bir yükümlülüğü olduğuna işaret edilen teklifte, “Bu kanun teklifi ile söz konusu yukarıda kısaca ifade edilen nedenlerden dolayı üniversite eğitimini tamamlayamayan üniversite öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerine devam edebilmelerini yeniden sağlamayı amaçlamaktadır.” denildi.

Yükseköğretim Kanununa eklenmesi istenen geçici madde ise şöyle:

“GEÇİCİ MADDE 81- (1) Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.”

Yeni1Mecra