Valiliğin aile hekimliği sözleşmesini feshi hukuka uygun bulunmadı

Mahkeme, ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ açıklaması nedeniyle TTB Merkez Konseyi üyesi Selma Güngör’ün aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesinin hukuka uygun olmadığına karar verdi.

HABER MERKEZİ – TTB Merkez Konsey üyesi Selma Güngör, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklaması gerekçe gösterilerek Ankara Valiliği tarafından aile hekimliğinin feshedilmesine karşı açtığı davayı kazandı.

Güngör’ün Ankara 3. İdare Mahkemesi’ne yaptığı itiraza ilişkin dava 10 Eylül 2019 tarihinde görüldü. Mahkemenin verdiği karar dün avukatlara tebliğ edildi. Kararda, aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesi işleminin iptal edildiği belirtildi.

‘İşlemde hukuka uyarlık görülmedi’

Kararda şöyle denildi: “31 Temmuz 2018 tarihinde dava konusu işlemde 657 sayılı Kanununun 125’inci maddesinin, E bendinde sıralanmış olan hangi fiil ve/veya fiillere aykırılıktan dolayı işlem tesis edildiği açıkça gösterilmemiştir.” Kararda ayrıca, sadece soruşturma raporundaki teklife atıf yapılarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği belirtildi.

‘Haklı olduğumuzun kanıtlanması sevindirici’

Kararı değerlendiren Güngör, Valiliğin kararının hukuksuz olduğunun mahkeme tarafından da onaylanmış olduğunu belirtti. Güngör, “Biz haklı olduğumuzu biliyorduk. Bunun kanıtlanmış olduğunu görmek çok sevindirici” dedi.

Ankara Valiliği, 31 Temmuz 2018 tarihinde “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklaması nedeniyle Güngör hakkında başlatılan soruşturma sonucunda aile hekimliği sözleşmesinin feshine ve 5 yıl süreyle aile hekimi olmamasına karar vermişti. Valiliğin bu kararına karşı Güngör Ankara 3. İdare Mahkemesi’ne itirazda bulunmuştu.

Güngör yaptığı itirazda, soruşturma dosyasının kendisine verilmeyerek savunma hakkının kısıtlandığını belirterek, kendisine isnat edilen eylemin/suçlamanın ne olduğunun açıklanmadığını kaydetmişti. Güngör ayrıca TTB üyesi olarak yürüttüğü faaliyetin aile hekimliği sözleşmesinin feshi noktasında incelemeye tabi tutulmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek kararın iptalini istemişti.