Veli Saçılık tazminat davasını kazandı

Veli Saçılık’ın kolunu kaybetmesine sebep olan Burdur Cezaevi’ne 2000’de düzenlenen, cezaevi duvarının dozer kepçesiyle yıkılarak gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak açılan tazminat davası 21 yıl sonra karara bağlandı.

Veli Saçılık

Burdur Cezaevi’ne 5 Temmuz 2000’de düzenlenen ve cezaevi duvarının dozer kepçesiyle yıkılarak gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak açılan tazminat davasına dair duruşma Burdur 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Söz konusu davada, idare duvarın cezaevindeki 61 tutuklunun isyan etmesi nedeniyle yıkıldığını öne sürerek, faiziyle birlikte 500 bin liraya yaklaşan zararın, ulaşılabilen tek isim olan Veli Saçılık’tan tahsil edilmesini talep ediyordu. 

Saçılık, cezaevinde düzenlenen operasyonda dozerin kepçe darbesiyle kolunu kaybetmişti.

AİHM Kararı

Duruşmada Saçılık’ı KHK ile akademiden ihraç edildikten sonra avukatlık ruhsatını alabilmek için uzun bir hukuk mücadelesi veren Cenk Yiğiter ile avukat Senem Doğanoğlu temsil etti.

Mahkeme, idarenin, yıkılan duvarın ücretinin faiziyle birlikte o dönemde cezaevinde bulunan 61 tutuklu isimden erişilebilen tek kişi olan Saçılık’tan tahsilinin talep edildiğini anımsattı. 

Mahkeme ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bu davada, “işkence iddiasının bile soruşturulmadığı için davanın reddinin gerektiği” kararını verdiği, Yargıtay’ın da bu karar doğrultusunda, daha önce Saçılık’ın tazminat ödemesi gerektiğine hükmeden mahkemenin kararını bozduğunu kaydetti.

Mahkeme, kısa değerlendirmeden sonra Yargıtay’ın kararına uyarak, davanın reddine hükmetti.

‘Adaletsizlik üzerlerine yıkıldı’

Bu kararla operasyonda kolunu kaybeden Saçılık 21 yılın ardından hukuk mücadelesini kazanmış oldu.

Karara dair Mezopotamya Ajansı’na (MA) konuşan Saçılık, “Duvar bizim üzerimize yıkılmıştı ama bugün itibariyle adaletsizlik onların üzerine yıkılmış oldu.

Cenk Yiğiter’in de mazbatasını aldıktan sonra girdiği ilk duruşma olması önemliydi. Sıra KHK’lere karşı adalet mücadelesini kazanmak istiyoruz” dedi.