Viranşehir Savcısı Akbulut görevden uzaklaştırıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Kovid-19 tedbirleri ve verilen cezalarla ilgili paylaşım yapan Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut’un, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Fotoğraf: AA

HSK’dan yapılan açıklamaya göre; HSK 2. Dairesi, Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut hakkında HSK müfettişlerince hazırlanan ön raporu görüştü. Hakkında soruşturma yapılan savcının, bulunduğu hal üzere göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine ulaşan Daire, Akbulut’un oy birliği ile Hakimler ve Savcılar Kanununun 77’nci maddesi gereğince, geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Viranşehir Savcısı Eyyüp Akbulut

‘Bunu bu kanuna istinaden yapamazsınız’

Akbulut’un, Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler ve verilen cezaları eleştirdiği konuşmasının yer aldığı görüntülerde, şunları ifade etmişti:

“Bir kanunda ‘Vali gereken tedbirler alır’ denmesi bu kısıtlamalar için hiçbir şey ifade etmez. Yoksa vali bizlere aklımızın almayacağı şeyler de emredebilir. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında dar yorum esastır. Kanunilik ilkesi caridir. Bunu bu kanuna istinaden yapamazsınız.”

Kaynak: AA