‘Yangınlar kömür ocakları ve termik santrallara ulaşmadan söndürülmeli’

Uzman meslek odaları, termik santralları ve açık kömür stok sahalarında oluşan yangınlarda açığa çıkan toksik elementlerin insan sağlığı açısından tehdit oluşturduğunu belirtti.

Orman yangınlarının santrallara, açık kömür ocaklarına ve kömür stok sahalarına ulaşmadan kesin olarak söndürülmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Marmaris’teki orman yangını. Fotoğraf: AA

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Bülent Pala, Kimya Mühendisleri Odası (KMO) Başkanı Ali Uğurlu, Maden Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Ayhan Yüksel ve Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener ortak yazılı açıklama yaptı.

Orman yangınlarının, yeterli şekilde mücadele edilmediği için halen 6 ilde 13 yerde etkin olduğunun belirtildiği açıklamada, “Doğal varlığımız olan on binlerce hektar ormanı ve yaban hayatını yok etmiş, büyük oranda mal ve can kaybına neden olmuş, insanlar evlerinden, topraklarından, geçim araçlarından mahrum kalarak can derdine düşürülmüştür.” denildi.

‘Ülkemiz yangın yerine dönüşmüştür’

19 yıldır yönetimde bulunan siyasi kadroların, birçok önemli toplumsal soruna çözüm bulmak bir yana bu sorunları derinleştirdiğine vurgu yapılan açıklamada, “Ağırlaşan ekonomik kriz, yoğunlaşan işsizlik, yoksulluk, pahalılık vb. sorunlarla, ülkemiz genel anlamda bir yangın yerine dönüşmüştür.” diye kaydedildi.

‘İnsanların gönüllü mücadele etmeleri yasaklanmaya çalışılmaktadır’

Sorunları çözme niyet ve iradesi olmayan sıkışmış durumdaki iktidarın, baskı-şiddet, yasaklamalar ve toplumu birbirine düşman edecek uygulamalara yöneldiğine işaret edilen açıklamada, “Bu duruma son günlerdeki yangınlar da eklenmiştir. Yangınlara halktan insanların gönüllü olarak mücadele etmeleri, görevlilere yardım etmeleri bile yasaklanmaya çalışılmaktadır.” denildi.

‘Kamuoyu termik santraller ve kömür ocakları için bilgilendirilmeli’

Yangın bölgesindeki Kemerköy Termik Santralının yangından etkilenmemesi için yeterli çalışma yapılmadığının kaydedildiği açıklamada, bunun yanı sıra gerek santral sahibi şirketlerin gerekse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kamuoyuna yeterli bilgi vermeyişinin manidar olduğu belirtildi.

Açıklamada, yörede bulunan Yeniköy ve Yatağan termik santralları ve açık kömür ocakları ve stok sahalarının yangından etkilenmemesi için ne tür çalışmalar yapıldığı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi istendi. Açıklamada şu öneriler yer aldı:

  • Uzman meslek odaları olarak, yangının termik santrallerin kömür stoklarına sıçraması durumuna karşı gerekli önlemlerin şimdiden alınması gerektiğini bildiriyoruz.
  • Yangının kömür stok sahasına sıçraması durumunda, yanmanın durdurulması için su kullanımı kontrollü yapılmalıdır.
  • Belirli nem oranına kadar yanma artabilecek ancak yüksek oranda su kullanılarak, stokun soğutulmasıyla yangın durdurulabilecektir.
  • En basit ve temel önlem olarak yığın üzerine nemli veya sulu uçucu kül püskürtülebilir.

‘Toksik elementler insan sağlığı açısından tehdit oluşturmakta’

Açık stok sahalarında oluşan yangınlarda açığa çıkan en temel gazların karbon monoksit, azot oksitler, karbon dioksit ve kükürt dioksit olduğuna işaret edilen açıklamada, “Azot oksitler ve kükürt dioksit ile çıkan duman ve nano boyutlu partiküller astım, bronşit, diğer solunum yolu ve akciğer hastalıklarına neden olabilecektir. As, Hg ve Se gibi toksik elementler de insan sağlığı açısından tehdit oluşturmaktadır.”

‘Yangın santrallara ve kömür sahalarına ulaşmadan söndürülmeli’

Açıklamada, daha ağır ağır sorunlarla karşı karşıya kalınmaması için halen yangın riski altında olan santrallara, açık kömür ocaklarına ve kömür stok sahalarına ulaşmadan yangının kesin olarak söndürülmesi gerektiğine dikkat çekildi.

‘Acil Eylem Planları açıklanmalı’

Açıklamada, Kemerköy Santral ve diğer santralların, sanayi kuruluşların, büyük altyapı tesisleri ve inşaatı süren Akkuyu NGS’nin, Acil Eylem Planlarının ivedilikle kamuoyuna açıklaması istenerek, planları bulunmayan kuruluşların gerekirse faaliyetlerinin durdurulması ve işlevsel Acil Eylem Planlarını hazırlanmalarının sağlanması istendi.

Siyasi iktidarın yönetememe krizinin bu yangınlar sürecinde bir kez daha açıkça ortaya çıktığının belirtildiği açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Kamu yönetiminde liyakat yerine yandaşlığın prim yaptığı, hukuk normlarından, demokratik değerlerden uzak, tek adam rejimi sürdüğü sürece, halkımızın bu tür felaketlerle daha sık karşı karşıya kalacağının bilinmesini isteriz. Bu nedenlerle ülkemiz siyasi yapısının evrensel insan haklarını temel alan, hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir yapıya kavuşturulması acil bir gerekliliktir.”

Yeni1Mecra