Yargı Gölbaşı’nda boş alandaki ‘dönüşüme’ dur dedi

Danıştay, Bakanlar Kurulu’nun 2 yıl önce Gölbaşı’nda içinde henüz bir yapılaşmanın olmadığı boş alanları da kapsayan kentsel dönüşüm kararını iptal etti. Davayı Mimarlar Odası Ankara Şubesi açmıştı.

Gölbaşı, genel.

Danıştay 6. Daire, Gölbaşı ilçesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu’nun 30.03.2018 tarih ve 2018/11469 sayılı kararını iptal etti.

Candan: Yargı gerekli cevabı vermiştir

Davacı Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankara’nın doğal ve kültürel değerlerini korumaya kamu yararına aykırı uygulamalara karşı mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Candan, Danıştay kararı için “Bilimsel, nesnel, teknik, hukuki gerekçeye dayanmayan ve kamu yararına aykırı kentsel dönüşüme gerekli cevabı vermiştir” değerlendirmesini yaptı.

Şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı

Danıştay 6. Dairesi, kararında “hangi alanların dönüştürülmesi amacıyla tesis edildiğine ilişkin nesnel, teknik ve bilimsel veri, tespit ve analizlerle ortaya konulamadığına” dikkat çekerek söz konusu kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı sınırının belirlenmesi işlemini hukuka aykırı buldu.

Kararda, kentsel dönüşüme yönelik müdahalelerin, “dar gelirlilere konut üretme amacı taşıdığı” ifade edildiği ancak sınır tespitinde hangi kriterlerin dikkate alındığına ilişkin hiçbir teknik, nesnel ya da bilimsel bir dayanak ortaya konulmadığı vurgulandı.

Sadece mülkiyete bakılarak sınır belirlenmez

Sadece mülkiyet desenine bağlı olarak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı sınırı belirlenemeyeceğine dikkat çekilen kararda, sınırın nesnel, teknik ve bilimsel veri, tespit ve analizlere dayandırılmadığını bu nedenle Bakanlar Kurulu kararının “şehircilik ilkelerine” ve “planlama esaslarına” aykırı olduğu tespiti yapıldı.

Boş alan ‘dönüşüm’ değil ‘gelişim’ alanıdır

Bakanlar Kurulu kararının henüz yapılaşmış bir kentsel doku bulunmadığı alanı kapsadığı ve bunun “Kentsel Dönüşüm” değil, “Gelişim Alanına” yönelik olduğu tespitini yapan Danıştay 6. Dairesi, ilave nüfus ve yapılaşmanın kentsel alan üzerinde son derece önemli bir planlama müdahalesi niteliği taşıdığını vurguladı. Bu planlama müdahalesinin ise nesnel, teknik ve bilimsel veri, tespit ve analizlere dayanmadığına işaret edildi.

Ankara’nın plan bütünlüğünü bozuyor

Danıştay ayrıca, söz konusu kararın Ankara kentinin planlı gelişme tarihine aykırı olarak bir gelişme yönü belirlemesine neden olduğunu vurguladı. Ve bunun plan tekniğine aykırı olduğunu, plan bütünlüğünü bozduğunu belirtti.