Yargıtay’dan çocuk için nafaka kararı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, boşanmada iştirak nafakası miktarı belirlenirken müşterek çocuğun zorunlu eğitiminin yanı sıra spor, resim, müzik ve sanat gibi sosyal gelişimini sağlayacak nitelikteki faaliyetlerinin de gözetilmesi gerektiğine karar verdi. 

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin içtihat haline gelen kararına göre, İstanbul’da tek çocuklu çift boşandı. Velayeti anneye verilen çocuk için babadan iştirak nafakası bağlandı.

Çocuğun velayeti kendisinde bulunan anne, 2 yıl sonra iştirak nafakasının artırımı istemiyle dava açtı. Boşanma sonrası 2011’de aylık 400 lira iştirak nafakasına hükmedildiğini, kararın kesinleştiği 2013’te nafakanın 480 liraya çıktığını belirten anne, altı yaşındaki çocuğunun piyano, dans ve benzeri faaliyetleri nedeniyle masraflarının arttığını ileri sürerek, nafakanın aylık bin 500 liraya yükseltilmesini istedi.

Yerel mahkeme, sanat kurslarını zorunlu ihtiyaçtan saymadı 

Davaya bakan yerel mahkeme, 480 lira olan iştirak nafakasının dava tarihi 2015’ten itibaren aylık 500 liraya çıkarılmasına ve her yıl TÜİK tarafından yayımlanan yıllık ÜFE artış oranı esas alınmak suretiyle arttırılmasına karar verdi.

Yerel mahkemenin kararında “müşterek çocuğun servis ve etüt ücreti dışında piyano, dans gibi kurslarının zorunlu ihtiyaçlardan sayılmadığı, bu nedenle nafaka ihtiyacı belirlenirken değerlendirilmesinin mümkün olmadığı”na yer verildi. 

Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. 

Dairenin gerekçesinde boşanma kararı ile velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorunda olduğu, nafaka miktarının çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçlerine göre belirlendiği vurgulandı.

Gerekçede durumun değişmesi halinde hakimin nafaka miktarını yeniden belirleyeceği veya nafakayı kaldırabileceği kaydedildi.

“Aradan geçen sürede müşterek çocuğun ihtiyaçlarındaki artış dikkate alınmalı” 

Somut olayda anne ve babanın ekonomik durumlarının tespitinin yapıldığı, müşterek çocuğun aylık 239 lira piyano kurs masrafı, 350 lira servis ücreti, bunların dışında da yine spor ve etüt merkezindeki eğitimi için de masrafları bulunduğunun belirlendiği anlatılan gerekçede şu ifadeler yer aldı: 

“Bu durumda tarafların tespit edilen sosyal ve ekonomik durumları, müşterek çocuğun yaşı, eğitime devam ediyor olması, eğitim, kurs ve benzeri masrafları olması, müşterek çocuk için hükmedilen nafakanın 2013’te karara bağlandığı da nazara alındığında mahkemece yanılgılı değerlendirme yapılmıştır.”

“Müşterek çocuğun servis ve etüt ücreti dışında piyano, dans gibi kurslarının zorunlu ihtiyaçlardan olmadığı ve bunların nafaka ihtiyacı belirlenirken değerlendirilemeyeceğinden bahisle düşük oranda artışa karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

Hal böyle olunca mahkemece, ilgili yasa hükümleri ve açıklamalar dikkate alınmak suretiyle müşterek çocuğun yaşı, eğitimine devam etmesinin yanı sıra spor, sanat ve benzeri sosyal gelişimini sağlayacak nitelikteki faaliyetlerinin de nafaka miktarının belirlenmesinde gözetilmesi gerektiği nazara alınarak, aradan geçen sürede müşterek çocuğun ihtiyaçlarında olan artış ve davalının gelir durumu ile davalının gelir ve giderleri de dikkate alınmak suretiyle daha uygun miktarda nafaka artırımına hükmedilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.”

AA