Yerel mahkeme AİHM kararına direniyor

Yerel mahkemeler, AYM ve AİHM kararlarını yerine getirmekte isteksiz davranıyor. Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Şahin Alpay davalarında olduğu gibi Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi de benzer bir karar verdi.

HABER MERKEZİ – AİHM; 27 Kasım 2018’de Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce ceza verilen H.S. davasında “kendi seçtiği avukat yardımından yararlandırılmayan” ve bu nedenle “adil yargılanma hakkı” ihlal edildiği gerekçesiyle yargılamanın yenilenmesi kararı verdi.

Bunun üzerine H.S.’nin avukatı Ahmet Tamer, yerel mahkemeye başvurarak Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 311/1-f maddesi uyarınca yargılamanın yenilenmesini talep etti.

Erzurum Adalet Sarayı

Ancak Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılamanın yenilenme talebini ret etti. Yerel mahkeme gerekçe olarak da “Yasal nedenlerden herhangi birini göstermediği gibi hükümlünün beyanlarının kanunun aradığı Yargılamanın Yenilenmesi şartlarına uymadığını” gösterdi.

Av. Tamer, bu kez ret kararının kaldırılması için Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Tamer, CMK’nın 311/1’inci maddesinin “Kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış bir dava, aşağıda yazılı hâllerde hükümlü lehine olarak yargılamanın yenilenmesi yoluyla tekrar görülür” dediğini hatırlattı.

“f” fıkrasının da “Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa dayandığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması veya ceza hükmü aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru hakkında dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi” şeklinde olduğunu hatırlatan Av. Tamer, dilekçesinde şu görüşleri dile getirdi:

“CMK’nın 311. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendine bakıldığında, AİHM’nin kesinleşmiş ihlal kararlarının diğer yargılamanın yenilenmesi sebeplerinden bağımsız bir yargılamanın yenilenmesi sebebi olarak düzenlendiği görülmektedir. Dolayısıyla AİHM kararıyla AİHS ve eki protokollerinin ihlali suretiyle ceza hükmünün verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa dayandığının tespit edilmesi başlı başına bir yargılamanın yenilenmesi sebebidir.”

AYM: AİHM kararına uymamak ihlal sayılır

Anayasa Mahkemesi’nin de AİHM’in ihlal kararının varlığı halinde yeniden yargılama yapılması yönünde kararlar verdiğini hatırlatan Av. Tamer, Anayasa Mahkemesi’nin AİHM’in yeniden yargılamanın en uygun çözüm olduğu yönündeki kararına uyulmamasını ihlal nedeni saydığının altını çizdi.

Av. Tamer, yasanın emredici ve karmaşık olmayan bir mekanizmanın işletilmesi gerektiğini ifade ederek, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasını talep etti ve yargılamanın yenilenmesini istedi.