Yerel Mahkeme AYM kararına uymadı, Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına izin vermedi

Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden yargılanma kararını Yerel Mahkeme tanımadı ve ‘yeniden yargılama hakı yok’ dedi.

Fotoğraf: Arşiv

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği kararının ‘yerindelik denetimi kapsamında kaldığı’ gerekçesiyle, yeniden yargılamaya yer olmadığına karar verdi.

“Yerindelik denetimi yapılamaz”

Mahkeme verdiği kararda, Anayasa Mahkemesi’nin Kurulusu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunu’na atıf yaptı ve şöyle dedi:

“Anaysa Mahkemesi esas inceleme sonunda başvurucunun hakkının ihlal edildiğine ya da edilmediğine karar verilir. İhlal kararı verilmesi halinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmedilir. Ancak yerindelik denetimi yapılamaz, idari eylem ve işlem niteliğinde karar verilemez.”

Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının ardından iptal kararı veren Yerel Mahkeme’nin ifadeleri ise şu şekilde:

“Mevcut Anayasa Mahkemesi kararı bu kapsamda incelendiğinde Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kesinleşen hapis cezasına ilişkin başvurucunun hak ihlali tespit ettikten sonra, yerindelik denetimi yapılacak şekilde mahkememize yeniden yargılama kararı verilmesi ve hemen durma kararı verilmesine dair vermiş̧ olduğu karar, mahkememizin görev ve yetki alanı içerisinde verilmiş̧ olan karara müdahaledir.”

“Zira sanık müdafileri tarafından daha önceden yargılamanın durması ve infazın durması talepleri temyiz aşamasında incelenmiş̧ olup, bu taleplerin reddine karar verilmiştir.”

“Yeniden Anayasa Mahkemesi tarafından bu talepler hakkında yerindelik denetimi oluşturacak şekilde yeniden yargılama kararı ve durma kararı verilmesine ilişkin mahkememize yol gösterme kararı yerindelik denetimi kapsamındadır.”

“Burada yapılacak işlem Anayasa Mahkemesinin hak ihlalini tespit ettikten sonra bu ihlalin yerindelik denetimi olmayacak şekilde ortadan kaldırılmasını sağlamaya ilişkin olmalıdır.”

“Ancak Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararda, hak ihlali tespit edildikten sonra bu ihlalin ortadan kaldırılmasına ilişkin yapılması gerekenlere hükmedilirken yeniden yargılama kararı verilmesi ve durma kararı verilmesi tamamen yerindelik denetimi kapsamındadır.”

” Anayasa Mahkemesinin yerindelik denetim yapma yetkisinin bulunmaması, vermiş̧ olduğu mevcut kararda hak ihlali tespitinden sonra yeniden yargılama kararı verilmesi ve durma kararı verilmesine dair yapmış̧ olduğu yol gösterme işlemi de yerindelik denetimi yapma kapsamı içerisinde kaldığı anlaşılmakla yeniden yargılama yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.”

Haber Merkezi