Adalet Bakanlığı’na verilen 3 bin 553 önergenin 154’ü yanıtlandı

HDP Milletvekili Dede, İçişleri Bakanlığı’na verdikleri 704 soru önergesinden sadece 9’unun, tüm partilerin Adalet Bakanlığı’na verdiği 3 bin 553 soru önergesinden ise sadece 154’ünün yanıtlandığını belirtti.

Dede, bu durumu Meclis’in ve milletvekillerinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile pasifleştirildiğinin açık beyanı olarak değerlendirdi.

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, muhalefet partilerinin yanıtlanmayan önergeleriyle ilgili TBMM Başkanlığı’na verdikleri soru önergesine gelen yanıta ilişkin açıklamada bulundu. Dede, gelen yanıtın Meclis’in ve kendisini yapısallaştıran milletvekillerinin mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile nasıl pasifleştirildiğinin açık bir beyanı durumunda olduğunu belirtti.

‘Soru önergeleri denetim yollarından biridir’

Yürütmenin yasamadan kaynaklandığı ve bu sebeple ona karşı sorumlu olduğu parlamenter sistemde parlamentoların yasa yapımından sonra en önemli işlevinin denetim olduğuna vurgu yapan Dede, bu denetim yollarından birinin de soru önergeleri olduğunu kaydetti.

‘Denetim yollarına darbe vurdu’

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hem yasa yapımına hem denetim yollarına büyük bir darbe vurduğunu belirten Dede, şunları kaydetti:

“Yürütmenin hazırladığı Yasa teklifleri komisyonlarda muhalefetin görüş ve önerileri dikkate alınmadan, uzmanlar dinlenmeden ve tek bir virgülü dahi değiştirilmeden aynen geçmektedir. Araştırma önergeleri içeriği ne olursa olsun çoğunluğun oligarşisine takılmakta, kamuoyunca herhangi bir tepki ile karşılaşılmadan sessizce itibarsızlaştırılmış bir siyaset politikasının zulmüne uğramaktadır. Tarafımızca verilen soru önergeleri TBMM içtüzüğünün belirtmiş olduğu 15 günlük süre geçtikten sonra bile yanıtlanmamaktadır.”

‘HDP’nin İçişleri Bakanlığı’na verdiği 704 önergenin 9’u yanıtlandı’

İçişleri Bakanlığına 27. Yasama döneminde HDP olarak 704 soru önergesi verildiğini ifade eden Dede, söz konusu önergelerin yalnızca 9’unun yanıtlandığına dikkat çekti.

‘Tüm partilerin Adalet Bakanlığı’na verdiği 3 bin 553 önergeden 154’ü yanıtlandı’

Tüm partilerin Adalet Bakanlığı’na verdiği 3 bin 553 soru önergesinden sadece 154’ünün yanıtlandığına vurgu yapan Dede, şunları kaydetti:

“Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na verilen toplam soru önerge bin 78 iken cevaplanan önerge sayısı sadece 334. Verilen yanıtların ise büyük bir kısmının söz konusu önergelere konu olan toplumsal, ekonomik, hukuki, idari, sosyal sorunlara çözüm getirmekten uzak olmakla beraber iktidar bloğunun siyasi saiklerinin pervasız bir dışavurumu olarak karşımıza çıkmaktadır.”

‘TBMM noter haline getirildi’

Bu sebeple mevcut hükümet sisteminin demokratik teamülleri ortadan kaldıran, sorumluluktan kaçan, denetimsizliği salık veren bir sistem olduğunu her geçen gün deneyimlediklerini ifade eden Dede, “Yasamanın etkisizleştirildiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bir hızlandırılmış noter haline getirildiği bir sistem ile karşı karşıyayız.” diye kaydetti.

Dede, açıklamasının devamında demokratik, çoğulcu, sorumlu, muhalefetin denetim görevinin güçlendirildiği bir meclise ihtiyaç olduğunu ifade etti.