Ailesi de yargılanacak

Yargıtay, Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı’nın yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği “failin yakınlarının yargılanmasına yer olmadığına” dair kararı bozdu.

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili davada katil Cemal Metin Avcı’nın anne, baba ve iş ortağının yargılanması için yerel mahkemenin verdiği “kovuşturmaya yer yok” kararı Yargıtay’dan döndü. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, yerel mahkemenin kararına karşı Adalet Bakanlığı’na 9 maddelik başvuru dilekçesi verdi.

Dilekçede, şüphelilerin “suç delillerini yok etmek, gizlemek ve değiştirmek” suçunu işledikleri konusunda yeterli şüphe derecesine ulaşılmış olmasına rağmen, haklarında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, bu karara karşı yapılan itirazın ise Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildiği hatırlatıldı. Epözdemir, suçun işlendiği konusunda yeterli şüpheye ulaşılmış olmasına rağmen itirazlarının reddine karar verilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Karar bozuldu

İtirazı inceleyen Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin “kovuşturmaya yer olmadığı”na dair verdiği kararı bozarak, şu bilgilere yer verdi: “Dosyadaki tespit ve mevcut deliller ışığında kasten öldürme olayından sonraki bir zaman diliminde olay mahalline gittikleri yönünde kuşku bulunmayan ve orada bulunma sebeplerini izah noktasında çelişkiye düşen şüpheliler hakkında iddianame düzenlenmesi için yeterli şüphe bulunduğu, şüphelilere yüklenen suçun işlenip işlenmediğinin lehine ve aleyhine toplanacak tüm kanıtların mahkemece birlikte tartışılıp değerlendirilmesi sonucu belirlenmesi anlaşılmakla, kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karara yönelik itirazın bu yönden kabulü yerine yazılı bir şekilde reddine karar verilmesi, yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği’nin itirazının reddine ilişkin kararının bozulmasına müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine karar verildi.”

Aile yargılanacak

Avukat Epözdemir, cinayet işlenirken ya da suç delilleri gizlenip, yok edilip, değiştirilirken başkaca aktörlerin olduğunu düşündüklerini belirterek, kararla ilgili şunları söyledi: “Biz soruşturmanın başından beri bu cinayetin tek başına işlenemeyeceği ve suç delillerinin tek başına yok edilemeyeceğini ifade etmiştik. Buna rağmen, Selim Avcı, Ayten Avcı ve Şükrü Gökhan Orhan hakkında ‘kovuşturmaya yer olmadığına’ dair karar verildi, itiraz ettik. Nihayetinde kanun yararına bozma talebimiz Yargıtay tarafından ileri sürdüğümüz itirazlar doğrultusunda kabul edildi. Gelinen noktada, bu kararla birlikte bu canice cinayeti işleyen sanık, anne ve babası ile ortakları hakkında da en kısa zamanda iddianame tanzim edilecek ve hukuki süreç işleyecektir.”