Amiraller bildirisini kınamayan TESUD’un yöneticileri görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye Emekli Subaylar Derneği’nin (TESUD) denetlenmesi için Mülkiye Müfettişi ve Dernekler Denetçilerinin görevlendirildiğini ve dernek yöneticilerinin görevden alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamayla TESUD Yönetim Kurulu üyelerinin “basın yayın organları vasıtasıyla yapmış oldukları beyanlarında, 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye destek oldukları ve açıklamalarının emekli amirallerin bildirisi ile benzerlik taşıdığı”nı ileri sürdü.

“TESUD yöneticilerinin 104 emekli amiralin bildirisine destek açıklaması üzerine” Bakanlığın 8 Nisan tarihinde Mülkiye Müfettişi ve Dernekler Denetçilerinin görevlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, müfettiş ve denetçiler tarafından inceleme sonrası hazırlanan raporun;  “5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ve genel hükümler gereğince yasal işlemlerin takdir ve ifası için Başsavcılığa tevdi” edildiği belirtildi.  

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, “Ayrıca Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27’nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince geçici bir tedbir olarak Bakanlık makamının onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır” dendi.

Ne olmuştu?

Emekli amirallerin bildirisinin yayımlanmasının ardından TESUD Başkanı Milli Savunma Bakanlığı’na çağrılmış, görüşme yapılmış ve derneğin “bildiriyi kınadığı”nı belirten haberler yapılmıştı. TESUD, kısa süre sonra görüşmede “Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır” diyerek söz konusu haberleri yalanlamıştı.

Yeni1Mecra