‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu düzenleyen maddenin kaldırılması için kanun teklifi

HDP Milletvekili Abdullah Koç, TCK’nin “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu düzenleyen 299’uncu maddesinin yürürlükten kaldırılması için kanun teklif verdi.

Koç, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılananların sayısının 29 bin 704’e yükseldiğine vurgu yaptı.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi. Teklifin gerekçesinde, yurttaşların TCK’nin “Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu düzenleyen 299. maddesinden gözaltına alınıp yargılandığını anımsatan Koç, şunları ifade etti:

“Maddeye göre Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, 1 yıldan 4 yıla yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır. Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır. 2005 yılından önce eski TCK’nin 158. maddesinde tanımlanan ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ fiili, Avrupa Birliği reform sürecinde yenilenen 5237 sayılı yeni TCK aktarılmamalıydı.”

‘Venedik Komisyonu maddenin yürürlükten kaldırılmasını istedi’

Gerekçede, Avrupa ve ABD’de devlet yöneticilerine hakaret ile ilgili düzenlenen maddelere yer veren Koç, “Avrupa Konseyi uzman hukukçu kurulu Venedik Komisyonu, ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ maddesinin ‘demokratik bir dünyada yeri olmadığı’ gerekçesiyle yürürlükten kaldırılmasını istedi.” diye belirtti.

‘Yargılananların sayısı 29 bin 704’e çıktı’

Türkiye’de maddenin, Cumhurbaşkanı seçildiği Ağustos 2014’te Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştiri ve isnatlarla mücadele etmek için yaygın şekilde kullanılmaya başlandığına işaret eden Koç, şunları kaydetti:

 “1 Ekim 2019’a kadar en az 60 gazetecinin hapis, ertelemeli hapis ve para cezasına mahkûm edilmesine zemin oluşturdu. Örneğin; 2018 yılında toplam 20 gazeteci bu madde temelinde toplam 38 yıl 5 ay 4 gün hapis (6 yıl 10 ay 12 günü ertelendi) ve 35 bin TL de adli para cezasına mahkûm edilmiştir.”  

Koç, Cumhurbaşkanlığı döneminde Erdoğan’ a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılananların sayısının 29 bin 704’e çıktığına dikkat çekti. Koç, verdiği kanun teklifinde şu taleplerde bulundu:

*‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ başlıklı TCK 299 maddesi yürürlükten kaldırılmalı.

* TCK 299’dan açılmış soruşturma ve dava dosyaları, Türkiye’nin Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bakımındaki taahhütlerine uygun olarak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarına uygun olarak durdurulmalı, düşürülmeli, kapatılmalı.

* TCK 299 kapsamında gözaltına ve tutuklamalara son verilmeli. Cumhurbaşkanı, ‘çağdaş normlar altında hukuk korumasında görülemeyecek söz ve isnatlar’ açısından her yurttaş gibi, Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde tazminat hukukunu işletebilir.

MA – ANKARA