DEVA Partisi: ‘HSK için seçim süreci şeffaf biçimde yürütülmeli’

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “HSK için seçim süreci demokratik topluma yakışır şekilde şeffaf yürütülmeli, aday tercihleri ve nitelikleri kamuoyu ile paylaşılmalıdır!” açıklaması yaptı

DEVA Partisi’nin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) Meclis tarafından 7 yeni üye atanmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Dün TBMM Karma Komisyonu’nda, TBMM tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek 7 üyenin üç katı kadar adayı belirlemiş olduğu, HSK üye seçimlerinde muhalefet partilerine kontenjan verilerek, siyasi partiler arasında uzlaşma sağlandığının hatırlatıldığı açıklamada Mustafa Yeneroğlu, “Hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik devletlerde yargının, yasama ve yürütmeden ayrı ve onlardan bağımsız bir kuvvet olması, kuvvetler ayrılığı ilkesinin temel bir gereğidir. Ülkemizde ise yargının bağımsızlığının teminatı olması gereken HSK’nın yapısı, yargının bağımsızlığı önündeki en büyük engeldir”  ifadelerine yer vererek “Daha yakın zamanda Cumhurbaşkanı’nın bir savcıyı Anayasa Mahkemesi üyesi yapmak istemesi üzerine HSK araçsallaştırılmıştır” dedi.

‘Yargı bağımsızlığı ciddi tehdit altında’

Yeneroğlu, HSK’nın bu yapısının Avrupa Yargı Kurulları Ağı tarafından ve Venedik Komisyonu’nun son raporunda açıkça eleştirildiğini, “yargı bağımsızlığının ciddi tehdit altında olduğu” tespitinin yapıldığını belirtti.

On üç üyeden oluşan HSK’nın Başkanı’nın Adalet Bakanı olduğuna ve Adalet Bakanı yardımcısının da Kurulun tabiî üyesi olduğuna, Kurul üyelerinin dördünün Cumhurbaşkanınca, yedi üyesinin TBMM’ce seçilmekte olduğuna işaret eden Yeneroğlu, “DEVA Partisi olarak, ‘HSK yapısı yeniden ele alınmalı ve yürütmenin aday belirlemede etkinliği kaldırılmalıdır’ diyoruz” sözlerini kullandı.

‘Hangi adayın hangi sebeple seçildiği açıklanmalı’

Mevcut durumda Meclis tarafından HSK’ya yeni üyelerin seçimi usulüne ilişkin değerlendirmeler yapan Yeneroğlu, açıklamasında “Uzlaşma kültürü demokrasiler için önemlidir. Fakat yargı bağımsızlığını temin eden bir yüksek kurulun yapısı oluşturulurken tüm partilerin ortak olarak destekleyeceği, gerekli liyakata sahip, kişilere veya gruplara tâbi olmak yerine hukukun üstünlüğüne inanan, anayasaya ve yasalara bağlı hukukçuların aday olarak belirlenmesine özen gösterilmesi esas olmalı” ifadelerine yer verdi.

“Seçilen adayı, hangi partinin neden desteğini aldığının kamuoyu ile şeffaf şekilde paylaşılması gerekliliğini milletimizin takdirine sunuyorum” diye belirten Yeneroğlu, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Haftaya TBMM Genel Kurul’unda yapılacak seçimlerden önce HSK için aday gösteren tüm siyasi partilere sürecin şeffaf yönetilmesi ve kamuoyu önünde gerçekleştirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu minvalde hangi partinin desteği ile seçilirse seçilsin her bir adayın; hangi sebeple seçildiği, mesleki ve akademik yeterliliğinin kamuoyuna karşı gerekçelendirilmesinin sağlanması ile hangi partinin neden desteğini aldığının kamuoyu ile paylaşılması gerekliliğini milletimizin takdirine sunarım.”

Yeni1Mecra