Ekmekçioğulları işçilerinin haklılığı tescillendi: ‘Kod-29’la işten çıkarma hukuksuzdur’

Ekmekçioğulları işçilerinin sendikalı oldukları için Kod-29 kullanılarak işten çıkarılmaları, İŞKUR müfettişlerince yasalara ve mevzuata aykırı bulundu.

İŞKUR müfettişleri, 90 işçinin Kod-29’la çıkartılmasını yasalara ve mevzuata aykırı buldu. İŞKUR’un, işten çıkarılan  işçilerin işsizlik sigortasından faydalanabilmeleri için gerekli düzeltmeleri yaptığı ve kararın işçilere SMS yoluyla bildirildiği öğrenildi.

Çorum’da kurulu Ekmekçioğulları Metal’in 90 işçisi, Devrimci İşçi Sendikalar Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş sendikasına üye oldukları için, “Kod-29” olarak bilinen, İş Yasası’nın 25. Maddesine dayanılarak  ‘ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadıkları’ gerekçesiyle işten çıkarıldılar.

Ekmekçioğulları Metal işçilerinin direnişi 88 gündür devam ederken, Birleşik Metal-İş tarafından Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne (İŞKUR) yapılan itiraz başvurusu sonuçlandı.

Sendikanın itirazıyla ilgili incelemelerini tamamlayan İŞKUR müfettişleri, 90 işçinin Kod-29’la çıkartılmasını yasalara ve mevzuata aykırı buldu. İŞKUR’un, işten çıkarılan  işçilerin işsizlik sigortasından faydalanabilmeleri için gerekli düzeltmeleri yaptığı ve kararın işçilere SMS yoluyla bildirildiği öğrenildi.

Patronların sığınağı: Kod-29

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle AKP iktidarı tarafından 17 Nisan’da işverenlere işten çıkarma yasağı getirilirken, bununla birlikte sınırsız ücretsiz izin hakkı da sağlandı. Bu kapsamda 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na Geçici 10. Madde eklenerek salgın süresince iş sözleşmesinin feshi yasaklandı. Bunun tek istisnası olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. Maddesi’nde yer alan ve “Kod-29” olarak geçen “ahlak ve iyi niyete uymayan davranışlar” kabul edildi.

25 Madde (Kod-29), işverenlere ‘işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı’ nedeniyle fesih hakkı tanırken, bu madde özellikle salgın döneminde sendikalaşan, hak arayan işçilere karşı kullanılıyor.

İleri Haber