İş cinayetlerinde sorumluluk işçilere ve iş güvenliği uzmanına atıldı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve İstanbul Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen panelde, iş cinayetlerinin yüzde 90’ının kişisel ihmallerden kaynaklandığı savunuldu.

“İş güvenliği uzmanları neden aşılanmıyor?” sorusuna cevap verilmedi.

Yargıtay kararları ışığında iş sağlığı ve güvenliği açısından cezai ve hukuki sorumluluklar paneli çevrimiçi (uzaktan) olarak İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve İstanbul Sanayi Odası tarafından gerçekleştirildi. Yargıtay üyesi hâkimlerin ve akademisyenlerin çeşitli konu başlıkları ile değerlendirmeler yaptığı panele online olarak üç bine yakın kişi katıldı. Katılımcıların ve soruların çoğunluğunun iş güvenliği uzmanlarından gelmesi dikkat çekti.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, meslek liselerine önem verdiklerini belirterek “gelecek meslek liselerinde” sözüyle İSO olarak bir proje yürüttüklerini ifade etti. Bahçıvan, “Ailelerin öğrencilerini gönderirken meslek liselerine yeniden öncelik vermelerini istiyoruz” diyerek açılış konuşmasını yaptı.  

İş kazalarının yüzde 90’ı işçi hatasıymış

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “Kovid salgınında dünyada 2 milyon 100 bin insan hayatını kaybetti. 2 milyon 780 bin insan da iş kazaları ve meslek hastalıklarında hayatını kaybetmekte. Her yıl aslında dünyada ‘İşçi Sağlığı Güvenliği (İSG) Pandemisi’ yaşanmakta. İSG, hem işverenin hem de çalışanın hayatta kalması için çok önemli” diyerek sözlerine başladı.

İş kazalarının %90’ının kişisel ihmallerden kaynaklandığını iddia eden Uzunkaya, kaza sebeplerinin çalışanların kendilerine verilen eğitimlere, bilgilendirmelere, tedbirlere uymamasından kaynaklandığını, kişisel koruyucu donanımların hakkıyla kullanılmadığını öne sürdü. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği kanununun yürürlüğe girmesinden sonra iş kazalarının %41 azaldığını söyleyen Uzunkaya, kanunun uygulanmasının çok önemli olduğunu söyledi. Uzunkaya, işverenlerin ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin yargısız infaza uğradığı iddialarını dillendirdi.

“Tespit ve öneri defterine yazmazsa sorumlu iş güvenliği uzmanı”

Yargıtay 12. Ceza Dairesi Üyesi Sinan Sezer, iş kazalarında cezai sorumluluk üzerine sunum yaparken iş kazalarının taksirli suç olduğunu belirtti. Sezer, yaralanmalı iş kazalarının şikayete tabi olduğunu, cezai yönünün şikayet olmazsa kapandığını söyleyerek sözlerine başladı. Ölümlü iş kazalarında ise uzlaştırmanın mümkün olmayacağını söyleyen Sezer, “İş güvenliği uzmanları (İGU) iş sağlığı ve güvenliği tespit ve öneri defterine yazdıklarında bildirmiş oluyor. Yazmazlarsa bütün sorumluluk iş güvenliği uzmanlarındadır” diyerek işverenleri akladı.

“İş güvenliği uzmanları neden aşılanmıyor?” sorusuna cevap yok

Panelden sonra geçilen soru-cevap bölümünde sorular genelde iş güvenliği uzmanları ve işveren vekilleri tarafından ceza yargılamalarındaki uygulamalarla ilgili olarak yöneltildi. Panelde İSG genel müdürüne birçok defa yazılı olarak yöneltilen “İş yerlerinde Kovid-19 ile ilgili alınması gereken önlemlerin denetlenmesi ve gözetlenmesi cumhurbaşkanlığı tarafından iş güvenliği uzmanlarına verilmişken ne için aşı için öncelik gruba alınmadı?” sorusu cevaplanmadı.

Evrensel