Kadınların ‘Sığınak istiyoruz’ talebi Meclis’e taşındı

HDP Milletvekili Ersoy, kadınların şiddetsiz ve özgür bir dünya kurabilmeleri için “sığınak istiyoruz” talebini Meclis gündemine taşıdı.

Ersoy, Bakan Yanık’a kadın danışma merkezleri ve sığınak sayısı ile son bir yıl içerisinde yapılan başvuru sayısını sordu.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, sığınakların kapasitesi ve Kadın Danışma Merkezlerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yanıtlaması talebiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Ersoy, önergenin gerekçesinde, Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı bileşenlerinin “Sığınak İstiyoruz” kampanyası başlattığını hatırlattı. Kurultay bileşenlerinin 23 yıldır “Sığınaksız bir dünya” talebiyle mücadelesini sürdüğünü vurgulayan Ersoy, bileşenlerin kadınların şiddetsiz ve özgür bir dünya kurabilmeleri için sığınak haklarının karşılanmasını talep ettiğini belirtti.

‘Sığınma evleri tüm kadınlar için yaşam güvencesidir’

Sığınakların, erkek şiddetine maruz kalan kadınların çocuklarıyla birlikte kalabilecekleri, şiddetten uzak ve bağımsız bir yaşam kurabilmek için destek alacakları mekanlar olduğunu kaydeden Ersoy, kadına şiddetin neredeyse kadınlara yönelik katliama dönüştüğü bu zamanda sığınma evlerinin tüm kadınlar açısından yaşam güvencesi olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

‘Türkiye’de yalnızca 145 sığınak bulunuyor’

5393 Sayılı Belediyeler Kanununa göre nüfusu 100 bini geçen bölgelerde sığınma evi açılması gerektiğini hatırlatan Ersoy, ancak Aile, ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2021 bütçe sunumunda yer alan bilgiye göre Türkiye’de yalnızca 145 sığınak bulunduğunu ifade etti.

‘Bakanlık Kadın Danışma Merkezleri açmadı’

Ersoy, ayrıca Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 Sayılı Kanun ile İstanbul Sözleşmesi’nin yüklediği hükümlere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Kadın Danışma Merkezleri açmakla yükümlü olmasına rağmen bu merkezleri açmadığını belirtti.

‘2021 yılının ilk beş ayında 126 kadın katledildi’

2021 yılının ilk beş ayında 126 kadının erkekler tarafından katledildiğine dikkati çeken Ersoy, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı, koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmaması, sığınakların, ŞÖNİM’lerin ve Kadın Danışma Merkezlerinin yetersiz olmasının şiddetin ve cinayetlerin artmasına ve önlenmemesine neden olduğunu kaydetti. Ersoy, önergede şu soruların yanıtlanmasını istedi:

 • Bakanlığınıza bağlı, belediyelere bağlı ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı olmak üzere kaç kadın sığınağı vardır?
 • Bu sığınakların kaçı ilk adım merkezi/istasyon sığınağıdır?
 • Bu sığınaklar içinde ihtisaslaşmış (göçmen / belgesiz kadınlar, engelli kadınlar, transseksüel kadınlar, lezbiyen kadınlar, insan ticareti mağduru kadınlar veya yaşlı kadınlar vb için) sığınak var mıdır? Varsa ihtisaslaşma alanı nedir?
 • 01.01.2020/31.12.2020 tarihleri arasında sığınak başvurusu yapan kadınların toplam sayısı kaçtır? Bu kadınların kaçı başvuru sonrasında sığınak desteği alabilmiştir?
 • Bu sığınakların toplam yatak kapasitesi ne kadardır?
 • Sığınak başvurusu yapan ya da sığınakta kalmak isteyen kadınların sığınaklara kabul edilmediği ya da sığınak dışı alternatiflerin sunulduğu durumların gerekçesi nedir?
 • Mevcut sığınaklarda çalışan görevli sayısı nedir? Bu görevlilerin icra ettikleri meslekler nedir? Sığınaklarda çalışanların kaçı sosyal hizmet uzmanı, kaçı psikolog, kaçı avukat, kaçı pedagog, kaçı çocuk psikoloğudur?
 • Bakanlığınıza bağlı, belediyelere bağlı ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı kaç tane kadın danışma merkezi vardır ve bunların kaçı sadece kadınlara hizmet vermektedir?
 • Bakanlığınıza bağlı, belediyelere bağlı ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı kadın danışma merkezileri hangi illerde bulunmaktadır?
 • 10.  01.01.2020/31.12.2020 tarihleri arasında kadın danışma merkezlerinden destek alan kadınların toplam sayısı kaçtır?
 • Kadın danışma merkezleri acil durumlarda kalacak yer desteği de sunmakta mıdır?
 • Kadın danışma merkezlerinde çalışan görevli sayısı nedir? Bu görevlilerin icra ettikleri meslekler nedir? Kadın danışma merkezlerinde çalışanların kaçı sosyal hizmet uzmanı, kaçı psikolog, kaçı avukat, kaçı pedagog, kaçı çocuk psikoloğudur?

Yeni1Mecra