Kısa vadeli dış borç kasımda yüzde 9,5 arttı

Kısa vadeli dış borç stoku, Kasım 2020’de 2019 sonuna kıyasla yüzde 9,5 artarak 134,6 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, kasımda 2019 sonuna kıyasla yüzde 9,5 artarak 134,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,3 azalışla 55,5 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,7 düşüşle 57,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli krediler 8,1 milyar dolara çıktı

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 sonuna göre yüzde 6,1 artarak 8,1 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,6 azalarak 20,3 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 8,3 düşüşle 12,3 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 8,8 artışla 14,8 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 sonuna göre yüzde 3,5 artışla 52,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 88,7 milyar dolar

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 sonuna göre yüzde 1,8 azalarak 24,6 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,8 düşüşle 88,7 milyar dolara indi.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 28,4 yükselerek 57,8 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 1,6 azalarak 76,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları Kasım 2020’de 511 milyon dolar olarak gerçekleşirken, aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 78 milyon dolar oldu.

Yüzde 43,8’i dolardan oluştu

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 43,8’i dolar, yüzde 28,3’ü avro, yüzde 12,4’ü TL ve yüzde 15,5’sı diğer döviz cinslerinden oluştu. Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 184,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçlu bazında toplam stok özel sektörde yüzde 65,8

Söz konusu stokun 16,7 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22,6, Merkez Bankası’nın yüzde 11,6, özel sektörün ise yüzde 65,8 paya sahip olduğu görüldü

AA – İSTANBUL