OHAL Komisyonu: 16 bin 50 başvurunun incelenmesi devam ediyor

OHAL Komisyonu, 120 bin 300 başvurudan 110 bin 250 başvuru hakkında karar verildiğini, 16 bin 50 başvurunun ise incelenmesinin devam ettiğini bildirdi.

Komisyon, 97 bin 570 başvuru hakkında ise ret kararı verdi.

Fotoğraf: AA

“Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu” kararlarına ilişkin duyuruda bulundu. Duyuruda, komisyonun, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağladığı hatırlatıldı.

‘131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirildi’

Komisyonun başvurulara ilişkin 20’den fazla kurum ve kuruluştan temin ettiği bilgileri elektronik ortamdaki bilgi işlem sistemine kaydettiğinin hatırlatıldığı duyuruda, ““Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125 bin 678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.” diye belirtildi.

‘120 bin 300 başvuru yapıldı’

Bugün itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısının 126 bin 300 olduğunun kaydedildiği duyuruda, “Verilen karar sayısı (110 bin 250) dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 16 bin 50’dir.” denildi.

’97 bin 570 başvuru reddedildi’

Komisyonun 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başladığının belirtildiği duyuruda, bugün itibariyle verilen karar sayısının 12 bin 680’i kabul, 97 bin 570’i ret olmak üzere toplam 110 bin 250 olduğu ifade edildi.

’33 aylık sürede başvuruların yüzde 87’si hakkında karar verildi’

Kabul kararlarından 60’ının kapatılan (dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete) kuruluşların açılmasına ilişkin olduğunun belirtildiği duyuruda, “Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 33 aylık süre içerisinde toplam başvuruların yüzde 87’si hakkında karar verilmiş bulunmaktadır. Komisyon ayrıca, 3 bin 500 dosya için ön inceleme kararı vermiştir.” denildi.

Karar tebliğinden itibaren 60 gün içinde itiraz edilebiliyor

Komisyon kararlarının tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edildiğini belirtildiği duyuruda, şunlar kaydedildi:

“Tebligat işlemi bu kurumlar tarafından yapılmaktadır. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.”

Kararlara OHAL takip sisteminden ulaşılabilir

Duyuruda, başvurucuların, “OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi”uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve sonuçları hakkında bilgi edinebileceği hatırlatıldı.