Prof. Dr. Kadriye Bakırcı İnfaz Yasa tasarısının kadına şiddete yaklaşımını değerlendiriyor

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kadriye Bakırcı, TBMM’de görüşülmekte olan İnfaz Yasa tasarısının kadınlara yönelik şiddet ve çocuğa yönelik istismar ve şiddet boyutu ile Yeni1Mecra’ya değerlendirdi.

Prof. Dr. Bakırcı, öncelikle Türk Ceza Kanunu’nda “kadını yönelik suç” tipi bulunmadığı tespitini yapıyor. Açıklanan yasa taslağına bakıldığında ise sadece bazı suç tiplerinin “nitelikli halleri” infaz yasasından yararlandırılmadığına işaret ediyor. Prof. Dr. Bakırcı, bunu şöyle izah ediyor. Taslakta sadece işlenen suçun ‘altsoy, üst soy ve çocuğuna yönelik olması’ halinde değişiklikten yararlanmıyor. Bunun dışında eğer altsoy, üstsoy dışındaki bir kadına yönelik bir suç işleyenler bu tasarıdan yararlanabiliyor.

Prof. Dr. Bakırcı, kadına yönelik suçların indirimlerden faydalanmaması için uygulanan şiddetin “kadın kimliğinden kaynaklanmış olması” gerektiğine işaret ediyor.

Prof. Dr. Kadriye Bakırcı, Yeni1mecra’dan İrfan Uçar’a konuştu.

Rahşan Ecevit Affı olarak bilinen infaz düzenlemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına değinen Prof. Dr. Kadriye Bakırcı Anayasa’nın eşitlik ilkesini düzenleyen 10’uncu maddenin ikinci fıkrasının yol göstericiliğine işaret ediyor.

Detaylar video söyleşide…