TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman: Öldürülüyoruz

Türk Tabipler Odası (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, sağlıkta şiddete karşı 15 Mart Pazar günü Ankara’da Büyük Beyaz Miting düzenleyeceklerini belirterek, “Öldürülüyoruz” dedi.

Acil servise başvurunun nüfustan fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Adıyaman, randevuların 5 dakikada bir verilmesini, “Hekim arkadaşlarımız 5 dakikada ancak hastanın yüzüne bakabilir” diye eleştirdi.

#Yeni1mecra’dan İrfan Uçar’a konuşan Prof. Dr. Adıyaman, 2003’te sağlıkta dönüşüm kapsamında hastaneleri işletme, hastaları da müşteri gören bir anlayışın büyük sorunlara yol açtığını söyledi.

Öne çıkan 5 acil taleplerinin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Adıyaman, bunlardan ilkinin sağlık çalışanlarına karşı sağlık hizmeti sunumu esnasında veya sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişinin 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle yargılanmasını, tutuklanmasını istediklerini söyledi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, #Yeni1mecra’dan İrfan Uçar’a sağlıkta şiddeti konuştu.

Söz konusu sağlık hizmetinin kesintiye uğraması halinde cezanın yarı oranında arttırılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Adıyaman, sağlık çalışanlarının hizmeti sunarken her türlü şiddetin “iş kazası olarak değerlendirilmesi” gerektiğini söyledi.

5 dakikada ancak hastanın yüzüne bakılabilir

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman

Hastaların müşteri gibi görülmesi nedeniyle sağlıkta kalitenin düştüğünü ifade eden Prof. Dr. Adıyaman, “Muayene randevuları 5 dakika. Hekim arkadaşlarımız 5 dakikada ancak hastanın yüzüne bakabilir” diye konuştu. Nüfustan fazla acil servise başvuru var “Nüfustan daha fazla acil servise giden başka bir ülke yok” diyen Prof. Dr. Adıyaman, “Acil serviste sadece acil hastalara hizmet verilmeli. Hastalar acil servise gittiğinde fark ücret vermiyorlar. Bir nevi hükümet eliyle suistimal ediliyor. Zaten en çok şiddet de acil servislerde çıkıyor” dedi.

Prof. Dr. Adıyaman, Birinci Basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ve sevk zinciri uygulamasına geçilmesini de istediklerini dile getirdi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, 15 Mart Mitingi’ne hazırlık kapsamında bir klip de hazırladıklarını belirtti.

Tümü video söyleşide.