Alman Sparkassenstiftung 200 yıllık bilgi birikimi ile Türkiye’de

Alman Sparkassenstiftung, tüm dünyada uzman olduğu alanlardaki deneyimini ve finansal hizmetlerin sağlanması konusundaki desteğini, Sparkassenstiftung Türkiye Temsilciliği aracılığı ile hedef kitlesiyle buluşturuyor.

Kurulduğu günden bu yana 90’dan fazla ülkede faaliyet gösteren German Sparkassenstiftung for International Cooperation (Alman Sparkassenstiftung), Türkiye’de hayata geçirdiği yeni projeleri ile hedef kitlesinin finansa erişimini desteklemeyi, yaşam standartlarını yükseltmeyi ve finansal ve iş okuryazarlık seviyesini artırmayı amaçlıyor.

Finansal bilginin ve erişimin artmasını destekliyor

German Sparkassenstiftung tarafından yürütülen araştırmalar, finansal okuryazarlık konusunda son 10 yılda toplumun yeterli finansal bilgi birikimine sahip olmadığını gösteriyor. Finansal bilgi eksikliği bireysel ve toplumsal ekonomik gelişmeyi yavaşlatıyor. Bu nedenle Sparkassenstiftung Türkiye Temsilciliği; tüm dünyada uzman olduğu alanlardaki deneyimini, birlikte çalışacağı paydaş kuruluşları aracılığıyla hedef kitlesine aktarıyor. 

Eğitimler oyun temelli anlatılıyor

German Sparkassenstiftung finansal ve iş okuryazarlığı eğitimlerini, yenilikçi bir eğitim yöntemi olan ‘Oyun Temelli Eğitim’ metodu ile anlatıyor. Mikro İş Oyunu ve Birikim Oyunu eğitim modülleri ile katılımcılar, eğitim sırasında kendi aile bütçelerini ve işletmelerini oyun panosu üzerinden yönetiyor. 

Sparkassenstiftung Türkiye Temsilciliği; Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen “Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Toplulukların Finansal Katılımı” projesini ana paydaşları olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve mikro finans kuruluşu olan Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP) ile birlikte Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya ve İstanbul illerinde yürütüyor. Haziran 2021 tarihi itibariyle hedef kitleye ulaşmak amacıyla eğitmen eğitimlerine başlıyor. 

Eş zamanlı olarak GIZ tarafından yürütülen “Ekonomik Beklentilerin Teşviki Projesi (PEP)”ne sunduğu eğitim programları ile hedef kitlenin gelişimine katkı sağlıyor. Her iki proje de Türkiye’deki mülteciler ve ev sahibi toplulukların finansal ve iş okuryazarlığının artırarak finansa erişimini desteklemeyi ve yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Finansal okuryazarlık için Oyun Temelli Eğitim

German Sparkassenstiftung, yenilikçi ve etkileşimli bir öğrenme deneyimi sağlamak amacıyla yaratılan ‘oyun’ temelli eğitim modülleri ile, 1992 senesinden bu yana aile bireylerinin, potansiyel ve var olan girişimcilerin eğitimi için ‘İş Oyunlarını’ geliştiriyor ve kullanıyor. Bugüne kadar 90’dan fazla ülkede, 108 binden fazla katılımcıya, 5 binin üzerinde eğitim veren German Sparkassenstiftung, Türkiye’deki hedef kitlesine yüz yüze veya çevirim içi olmak üzere iki farklı yolla sunduğu oyun temelli eğitimlerle ulaşmayı hedefliyor. 

Girişimciler desteklenmeye liseden başlanıyor

Girişimci eğitimleri oyun temelli veriliyor. İşletmelerin riskleri büyüme stratejileri, finansal okuryazarlık gibi pek çok ihtiyaç bulunulan alanda eğitimler veriliyor.

MEB Mesleki Teknik Eğitim Okulları ve Halk Eğitim Merkezleri’nde gerçekleşecek olan ‘Eğitici Eğitimleri’ sonrasında binlerce potansiyel ve var olan girişimciye ulaşılması planlanıyor. 

‘Mikro İş Oyunu’ eğitimi ile katılımcılar; eğitim süresince işletmeyi etkileyen tüm ekonomik faktörler hakkında finansal bilgi ediniyor, girişimci gibi düşünme ve davranmanın anlamını kavrıyor, mikro ve küçük ölçekli işletmeleri nasıl geliştirileceği ve bu yolda ilerlerken karşılaşılabilecek zorlukları ve fırsatları keşfediyor, temel muhasebe ve kontrol ilkelerini anlıyor, basit finansal araçları uyguluyor, temel pazarlama bilgisi ediniyor, market dinamiklerinin farkına varıyor ve rakip analizi yaparken, finans kuruluşlar ile müşteriler arasındaki ara yüzü anlayarak çıkarım yapabiliyor. 

‘Birikim Oyunu’ eğitimi ile ise; aile bütçesini başarılı bir şekilde yönetmeyi, hayat kalitesini ve birikimlerini doğru oranda artırmayı öğreniyor. 

Oyun temelli iş oyunları eğitimlerinin yanı sıra ihtiyaca yönelik oluşturulan İstihdam Edilebilirlik, Temel Finansal Okuryazarlık, İş ve Ticaret Hukuku, Vergilendirme ve Muhasebe, E-Ticaret, Ağ Kurma, Kültürel Duyarlılık, Pazarlama ve Markalaşma, İş Planı Geliştirme Eğitim ve Koçluk başlıklarından oluşan ek eğitim modülleri ile de hedef kitleyle buluşuluyor.

Sparkassenstiftung Türkiye’nin internet sitesi yayında!

www.sparkassenstiftung-turkey.org sitesi yayında.

Sparkassenstiftung Türkiye’nin hayata yeni geçen internet sitesinde girişimcilere, girişimci adaylarına, yeni mezun ya da iş arayışında olan gençlere, birikim yapmak isteyen aile bireylerine yönelik ‘İş Oyunları’ Eğitimleri ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan farklı ek eğitim modülleriyle ilgili bilgiler yer alıyor. Sparkassenstiftung Türkiye’nin projeleri ve eğitim modülleri hakkında detaylı bilgiye ve güncel duyurulara www.sparkassenstiftung-turkey.org internet sitesinden ulaşılabiliyor. 

Daha detaylı bilgi için info@sparkassenstiftung-turkey.org e-posta adresinden iletişime geçilebilir.