Bekçilere silah kullanma yetkisi veren yasa kabul edildi

Bekçilere zor ve silah kullanma yetkisi veren, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Bekçilerin yetki, görev ve çalışma usullerini belirleyen 18 maddelik Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Bekçilerin yetkilerini genişleten yasaya göre, bekçiler haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek. Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

Çarşı ve mahalle bekçilerine ayrıca protesto gösterilerine müdahale, kimlik sorma, üst araması yapma ve silah kullanma yetkisi veriliyor. Buna göre, bekçiler, “kolluk kuvvetleri gelene kadar gösteri ve yürüyüşlerde karışıklığı önlemek için tedbir alabilecek.”

Bekçiler, “Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek, hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek, kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya mal varlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla” durdurulabilecek.

Durdurma için “makul” bir sebep yeterli olacak. Buna göre, “Süreklilik arz edecek, fiili durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz” denildi. Bekçiler durdurduğu kişiye kimlik sorabilecek, soru yöneltebilecek. Kimliği tespit edilemeyen kişiler kolluk kuvvetlerine bildirilecek.

İyi Parti: Güven bunalımını getirecek

Yasa teklifinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda muhalefet itirazlarını dile getirdi. İYİ Parti Grubu adına konuşan Mersin Milletvekili Behiç Çelik, AKP’nin milletin gündeminden düştüğünü söyleyerek, “Millet ‘Açız.’ diyor, ‘işsiziz.’ diyor. İktidardan bu yakınmalara bir çözüm geliyor mu? Hayır. Bu bakış açısıyla meseleye yaklaşınca zannediyorum, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun yasama listesinin son sıralarına dahi konması mümkün değildir. Bekçilerin işe alınması, giriş sınavları, bu sınavları yapacak mercii, atama kriterleri gibi düzenlemeler bütünüyle partizan iradenin tercihine terk edilmektedir. Halkın sükûn ve istirahatini temin, suç ve kabahatlerin işlenmesinin önüne geçmek, kişilerin görev mahallinde durdurulabilmesi ve makul sebep gerekçelerinin adaletli ve hakkaniyetli olarak nasıl uygulanacağı endişesi büyük bir güven bunalımını da beraberinde getirmektedir” dedi.

HDP: Paramiliter güç oluşturuluyor

HDP Grubu adına konuşan Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir de iktidarın kendisine göre hukuk oluşturduğunu söyleyerek, “Şu an görüşülmekte olan bekçiler yasası da bunun somut bir örneğidir. Bu yasaya neden ihtiyaç duyduğunuzu yani, kolluğun yapmadığını, polisin yapamadığını ne var ki siz bugün bu yasayı bekçiler aracılığıyla yasalaştırmak istiyorsunuz. Bu açık ve net paramiliter güç oluşturma girişimidir. Muhaliflerinizi gözetme ve denetim altına alma, baskı uygulama rejiminin ön adımıdır, bunun girişimidir. Her yerde insanlar denetlenecek, takip edilecek. Bu yasa teklifiyle bekçilere, kimlik sorma, silah kullanma, üst araması yapma, gösteri ve yürüyüşleri önleme yetkisi veriliyor. Basın açıklaması yaptığınızda, demokratik hakkımızı kullandığımızda bu sefer de bu sınırsız yetkiyle yetkilendirilmiş bekçileri göreceğiz” şeklinde konuştu.

CHP: Bekçi alırken liyakat açısından alıyor musunuz?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise “Deniliyor ki: ‘Bu bekçilere başka bir görev verilemez, görev de kabul edemez.’ Şimdi, İçişleri Bakan Yardımcısı yerinde oturuyor, peki mevcut olan polis yasasında polisler başka bir amaç için başka bir görevde kullanılabilir mi? Kullanılamaz. Kanun, öyle diyor. Peki kullanılıyor mu? Bal gibi polislere görevleri dışında işler veriliyor. Sabahtan akşama kadar tebligat görevini yapmıyor mu polisler? Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu ülkede istihdamın yaratılması için, insanların işe alınması için ne gerekiyorsa destek veriyoruz ancak şuna karşıyız: Burada bekçiyi alırken, bir, kariyer planlaması açısından, iki, liyakat açısından alıyor musunuz, almıyor musunuz? Sorun burada” ifadelerini kullandı. MA ANKARA