Boğaziçi Dayanışması: Mücadelemizi bir adım ileri taşıyoruz

Melih Bulu’nun yerine Naci İnci’nin “kayyım” rektör olarak atanmasına ilişkin açıklama yapan Boğaziçi Dayanışması, “Saray rejimine karşı mücadelemizi bir adım daha ileri taşıyoruz” dedi.

Boğaziçi Dayanışması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Naci İnci’nin  üniversiteye kayyım rektör olarak atanmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. “Boğaziçi’ndeki piyonu Melih Bulu’yu 15 Temmuz gecesi geri çeken Tayyip Erdoğan, 20 Ağustos gecesi yeni piyonunu seçti” denilen açıklamada İnci’nin akademik olarak ne kadar başarılı olduğu, Boğaziçi kültürünü ne kadar sahiplendiği, ne kadar liyakatli olduğunun bir kıstas olmadığı belirtildi.

Yeni kayyım

İnci’nin, hükümetin bütün kurumları ele geçirmeyi hedefleyen baskı ve sindirme politikasının yeni piyonu olduğuna değinilen açıklamada, “Tam da bu sebeple Naci İnci yeni kayyumdur ve kaderi sabık kayyum Melih Bulu ile aynı olacaktır” denildi.

Kampüs sınırlarını aştı

8 aydır verilen direnişin Boğaziçi Kampüsü sınırlarını aştığına vurgu yapılan açıklamada, “Ülkenin dört bir yanında öğrenciler Boğaziçi Direnişi’nden aldığı cüretle kayyum rektörlere karşı omuz omuza mücadeleyi bir adım öteye taşıdı. Sadece üniversite kampüslerinde değil kent meydanlarında da yankılanan direniş sloganları saray rejimine karşı demokrasi mücadelesi verenlerin, belediyelerine kayyum atanan Kürt halkının, açlığa mahkum edilen işçilerin, kadınların LGBTİ+’ların mücadelesi ile buluştu” diye belirtildi.

Kazanan olmanın yolu

“Bu mücadelemizde ‘kazanan’ olmanın yolu kayyum siyasetine karşı birleşik mücadeleyi örmekten, siyasi iktidarın anti-demokratik politikalarının diğer mağdurlarıyla bir araya gelmekten, hedefe Tayyip Erdoğan’ı koymaktan geçiyor” denilen açıklamanın devamı şöyle:“Yeni kayyumun atanması ile bu stratejinin başarısız olduğu bir kez daha ortaya çıkmış ve tavizsiz mücadeleden başka bir yol olmadığı net bir şekilde görülmüştür. Kayyum Naci İnci’ye ve arkasındaki saray rejimine karşı direnişimizin bundan sonraki evresinde bu hatanın tekrarlanmaması için üniversitenin bütün bileşenlerinin birlikte mücadele vermesinin zorunluluğunu hatırlatıyor ve birleşik mücadeleyi zafere gidecek tek yol olarak görüyoruz.”

Öğrenci meclisleri kurulacak

Bu doğrultuda üniversitelerimizde atacağımız ilk adım öğrenci meclislerini kurmaktır. Öğrenciler olarak üniversitede öz yönetimi tesis etmek, kayyumların karşısına örgütlü bir biçimde dikilebilmek mecburiyetindeyiz. Kayyuma karşı direnişin yolu iktidarla uzlaşmak veya pasif eylemliliklerle ortaya çıkıp mücadeleyi sönümlendirmek değildir, irademizi yok sayan her kim olursa olsun karşısında duracağımızı bir kez daha tekrarlıyoruz

Saray rejimine karşı mücadele

Üniversite yönetiminde söz sahibi olmak amacıyla kurulacak öğrenci meclisi, irademizi tanımayanlara karşı sesimizi yükseltmenin en etkili araçlarından biridir. Bu nedenle, Boğaziçi Dayanışması olarak, kayyum siyasetinin başındaki Tayyip Erdoğan’a ve kurduğu saray rejimine karşı mücadelemizi bir adım daha ileri taşıyoruz.”

‘Kayyumlar gidecek’

Boğaziçi Dayanışması, taleplerini şöyle sıraladı:

“* Boğaziçi’nde ve diğer üniversitelerde bileşenler seçimi yapılacak.

* BULGBTİ+ kulübü tekrar açılacak.

* CİRTÖK yeniden işler hale gelecek.

* Hocalarımız Can Candan ve Feyzi Erçin derslerini vermeye devam edecek.

* YÖK kapatılacak, kayyumlar gidecek biz kalacağız!”

MA / İSTANBUL