Ceza İnfaz Kanunu’nda değişiklik teklifi Meclis’ten geçti

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Kanunla hükümlülerin elektronik posta göndermesine ve almasına izin verilirken, mektup, faks ve telgraflar dijital olarak kaydedilerek fiziki olarak saklanabilecek.

Yine tutuklu ve hükümlülerin görüşmeleri de dinlenebilecek.

Muhalefetin, haberleşme özgürlüğü, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması haklarını ihlal edeceği gerekçesiyle karşı çıktığı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunla Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Söz konusu kanuna göre; İzleme kurulları, hükümlü ve tutukluların naklinde kullanılan araçlar ile adliye binalarında bekletildikleri veya sağlık kuruluşlarında tedavi gördükleri bölümleri yerinde görebilecek, inceleyebilecek, yönetici ve görevlilerden bilgi alabilecek, hükümlü ve tutukluları dinleyebilecek.

Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususunda görevli ve yetkili olacak.

Yabancı hükümlüler hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verildiği takdirde, sınır dışı edilme işlemleriyle ilgili olarak, bu hükümlülerin durumları İçişleri Bakanlığınca değerlendirilecek.

Hükümlüler elektronik posta alıp gönderebilecek

Hükümlüler, gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda Adalet Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilecek.

Hükümlü tarafından resmi makamlara veya savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki kişilerin erişimini engelleyici tüm tedbirlerin alınması öngörülüyor.

Gönderiler dijital olarak kaydedilecek

Kamu düzeninin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla; terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkum olan veya tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile iletişiminin kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği değerlendirilen hükümlülere gelen veya bu hükümlüler tarafından gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital olarak kaydedilebilecek veya fiziki olarak saklanabilecek.

Kayıtların 1 yıl içinde silinmesi öngörülüyor

Bu iletilere ilişkin kayıt veya belgelerin, amacı dışında kullanılamayacağı, kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamayacağı ve herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç 1 yıl sonunda silineceği ya da imha edileceği öngörülüyor. Silme ve imha işlemleri Cumhuriyet savcısı tarafından denetlenecek.

‘Terör’ suçlarından cezaevlerinde olanlar dinlenebilecek

Önceden bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkum olan veya tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile iletişiminin kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği değerlendirilen hükümlülerin yapacakları görüşmeler, “kamu düzeninin korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması veya suç işlenmesinin önlenmesi” amacıyla kurum yönetimi tarafından dinlenebilecek ve elektronik cihazlar da dahil olmak üzere kaydedilebilecek.

Kayıtların amacı dışında kullanılmaması ve kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılmaması öngörülüyor. Bu kayıtların herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemesi halinde en geç 1 yıl sonunda silinmesi planlanıyor.

Hükümlerin ziyaret süresi artırıldı

Kanunla, hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarılıyor; tutuklu ve hükümlüler bakımından hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izinleri arasında beklenmesi gereken asgari bir aylık süre şartı kaldırılıyor.

Öte yandan, kadın hükümlünün, 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması durumunda, cezasının infazının çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar ertelenebilmesine ilişkin madde, teklif metninden çıkarıldı.

Kaynak: AA