CHP ‘dijital sansürü’ AYM’ye götürdü

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, aralarında “dijital vergisi yoluyla sansür getirilmesi”, “değerli konut vergisi”, “konaklama vergisi” ve İslami holdinglere açılan davaları düşürecek düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

Engin Altay, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı KHK’de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un; aralarında “dijital vergisi yoluyla sansür getirilmesi”, “değerli konut vergisi”, “konaklama vergisi” ve kamuoyunda “İslami holdingler” olarak bilinen holdinglerle ilgili hükümlerin de bulunduğu torba kanundaki 11 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Altay, Kanunun 7. Maddesi ile Dijital Hizmet Vergisi yükümlülükleri getirdiğini, bunu yerine getirmeyen dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişimin, bu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar engellenmediğinin öngörüldüğünü hatırlatarak, “Bu düzenleme yeni sansür uygulamalarına hukuki zemin oluşturacak bir düzenleme niteliğindedir” dedi.

Düzenlemelerin Anayasanın Kanun Önünde Eşitlik başlıklı 10. maddesine, Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması başlıklı 13. maddesine, Yerleşme Seyahat Hürriyeti başlıklı 22. maddesine ve Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti başlıklı 26. maddesine açık aykırı olduğunu belirten Altay şöyle devam etti:

‘Damat’a sansür yetkisi veriliyor’

“Anayasa sadece saydığı sınırlı durumlarda bu özgürlüklerin ancak ve ancak yargı kararı ile kısıtlanmasını öngörmekte iken, söz konusu düzenleme ile mali bir konu gerekçe gösterilerek Damat’a sansür yetkisi verilmektedir. Gerçek demokrasilerde sansür olmaz.”

‘Konaklama vergisi belediyelerin mali özerkliğine aykırı’

İptalini istediklerin ikinci düzenlemenin Konaklama Vergisine ilişkin olduğunu bildiren Altay, “Bu kanunda yüzde 2 oranında konaklama vergisi öngörülmekte ve bu yeni konaklama vergisinin yerel yönetimlerce değil merkezi hükümet tarafından toplanması hüküm altına alınmaktadır” hatırlatmasını yaptı. Altay, “Anayasa’nın 127. maddesinde ‘Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları sağlanır’ hükmüne yer verilmek suretiyle yerel yönetimlerin mali özerkliği teminat altına alınmıştır” dedi.

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda yerel yönetimlerin gelirleriyle ilgili olarak “yeterli ve sorumluluklarla orantılı olma” koşuluna yer verildiğine dikkat çeken Altay, “İptali istenen düzenleme ile AKP, hizmeti belediyelere yüklerken kaynağı merkezi hükümete aktarmaktadır. Adeta sahillerdeki belediyeler cezalandırılmakta ve hizmet veremez noktaya taşınmak istenmektedir. Bu nedenlerle Anayasanın 127 ve 90. maddelerine aykırı bu düzenlemenin iptali talep edilmiştir” diye konuştu.

Konut vergisi hakkı belediyelerin…

Engin Altay, Değerli Konut Vergisi’ne ilişkin iptalde de “Başını sokacak tek evi olan bir emekliden dahi vergi alınması öngörülmektedir. Vergi ödeme yükümlülüğü ‘mali güce’ göre belirlenmediğinden bu düzenlemeler Anayasanın 73. maddesine aykırıdır” dedi.

Altay, emlak vergisinin yerel yönetimlerce toplanmasına karşın değerli konut vergisinin merkezi hükümetçe toplanmasının öngörüldüğünü bunun da hem Anayasa’ya hem de Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartına aykırı olduğunu kaydetti.

Faizsiz finans mağdurlarının davası düşürülecek

İptalini istedikleri bir düzenlemenin de 1990’lı yıllarda yurt dışında yaşayan yurttaşlardan çeşitli yöntemlerle yüksek gelir vaadi ile para toplayan ve daha sonra bu vatandaşların mağduriyetine neden olan şirketlerle ilgili olduğunu belirten Altay, “Yasal düzenlemenin gerekçesinde, açılan dava sayısının çokluğu dolayısıyla söz konusu şirketlerin zor durumda kaldığı belirtilmiştir. Dolayısıyla yapılan düzenleme ile açılan davaların kanun yoluyla sonlandırılarak dava açan kişilerin talepleri hakkında karar verilmesinin önüne geçildiği itiraf edilmiştir” dedi. “Adil yargılama hakkı göz göre göre ihlal edilmektedir” diyen Altay bu hükmün de iptalini istediklerini kaydetti. ANKARA