CKD’den ayrılan kadınlar 29 Ekim Kadınları Derneği’ni kurdu

CKD’den istifa eden kadınlar, 29 Ekim Kadınları Derneği’ni kurdu.

Dernek kurucu üyeleri yaptıkları açıklamada, bütün olumsuz koşullara karşın kadınların ülkenin dört bir yanında seslerini yükselttiklerini belirterek, “132 kadınla yeni bir kadın örgütü ile bu sese sesimizi katıyoruz” dedi.

CKD’den istifa eden kadınlar, basın açıklamasıyla istifalarını duyurmuştu Fotoğraf: Gazete Duvar

Cumhuriyet Kadınları Derneği’nden (CKD) istifa eden kadınlar, yeni bir dernekte örgütlendiler. Türkiye genelinde bir araya gelen 132 kadın “29 Ekim Kadınları Derneği”’ni kurdu. Derneğin kurucu üyeleri adına Şenal Sarıhan, Nuran Heper ve Melek Neslihan Özfidan, yaptıkları yazılı basın açıklamasıyla derneğin kuruluşunu duyurdu.

1 Eylül Dünya Barış Günü’ne dikkat çekilen açıklamada, “Bugün ‘Dünya Barış Günü’. İnsanlığın; dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ayrımı gözetmeksizin bir arada ve kardeşçe yaşama kararlılığının bilince çıkarıldığı gün. Böyle bir günde ülkemizde özellikle kadına yönelik erkek şiddetinin alabildiğine tırmandığı, iktidarın, dinci-gerici politikalarla bu şiddeti adeta teşvik ettiği, Tanzimat’tan, Cumhuriyet dönemine ülkemiz kadınlarının eşitlik mücadelesinin ürünleri olan yasal kazanımlarının bir bir elinden alınmaya çalışıldığı günlerdeyiz.” denildi.

‘İstanbul Sözleşmesinin temelini Nahide Opuzların hukuk mücadelesi oluşturuyor’

İktidarın son olarak Dünya ve ülkenin kadın hareketinin ortak ürünü olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye hazırlandığının belirtildiği açıklamada, “Gerekçe olarak da, bu Sözleşme’nin yerli ve milli olmadığını savunuyor. Oysa bu Sözleşme’nin temelini Güldünya Töre, Ayşe Paşalı, Nahide Opuzların hukuk mücadelesi oluşturuyor.” diye kaydedildi.

‘Antidemokratik uygulamalardan kadın-erkek tüm toplum payını alıyor’

Kadına yönelik şiddetin eğitimden, siyasete; iş yaşamından aile yaşamına her alanda kadınları ikincilleştirmenin bir aracı olarak karşılarına çıktığının ifade edildiği açıklamada, şöyle denildi:

“İktidar, eylem ve işlemleri ile erkek hegemonyasını daha da güçlendirerek, topyekun bir sistem değişikliğine hazırlanıyor. Bu değişiklik girişiminden, antidemokratik, anti laik ve hukuk dışı uygulamalarla kadın-erkek tüm toplum payını alıyor. Ne var ki içinde bulunduğumuz pandeminin yarattığı özel koşullar, adalet mekanizmalarının içinde bulunduğu kaotik durum, hak arama olanaklarını adeta yok ediyor.”

‘Kadınlar ülkemizin dört bir yanında seslerini yükseltiyor’

Bütün bu olumsuz koşullara karşın, kadınların amaçlanan yeni sistemde kadının insan haklarından söz edilemeyeceği bilinciyle susmadıklarına vurgu yapılan açıklamada, “Ülkemizin dört bir yanında farklı örgütlenmelerle ve geniş kadın dayanışması ile bu gidişe ‘dur’ demek için seslerini yükseltiyorlar.” denildi.

‘Yeni bir kadın örgütü ile bu sese sesimizi katıyoruz’

Türkiye’nin değişik kentlerinden bir araya gelen 132 kadının yeni bir kadın örgütü ile bu sesin yanına seslerini kattıklarına işaret edilen açıklamada, derneğin amacına ilişkin şu bilgiler verildi:

“Bugün, altı aylık bir hazırlık süreci sonunda ilk kuruluş toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Derneğimizin amacı ‘Dünya ve ülkemiz kadın hareketinin ve Cumhuriyet Devrimlerinin kadının toplumsal yaşama eşit katılımı için açtığı yolu izleyerek genelde insan hakları, özelde kadının insan haklarını savunmak, geliştirmek, toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci yaratmak, demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinin gereklerine uygun olarak, yasal planda ve yaşamın içinde (ev – okul – iş – sosyal – siyasal alanda) kadınların statüsünü yükseltmek, kadın ve çocukların her türlü şiddetten korunması için çalışmaktır.”

‘Başta kadın örgütleri olarak tüm demokrasi güçleri ile el ele yürümeye kararlıyız’

İtici sorunların parçası olmak için değil, çözümleri bulup uygulamak için yola çıktıklarının belirtildiği açıklamada, “Kadının eşitlik mücadelesinin, aynı zamanda demokrasi, insan hakları ve laik mücadelesi olduğunun bilincindeyiz. Bu kavrayışla, başta kadın örgütleri olmak üzere tüm demokrasi güçleri ile ele ele yürümeye kararlıyız.” diye kaydedildi. 

Derneğin “29 Ekim Kadınları Derneği” adını taşıdığına işaret edilen açıklamada, “Cumhuriyetin kuruluşunu müjdeleyen bu tarihin, kadınlar ve tüm yurttaşlar için taşıdığı değerleri, Dünyada ve ülkemizde, durmaksızın gelişen kadının insan hakları mücadelesi ile harmanlayarak daha da ileriye doğru taşıma sorumluluğunu alıyor” denildi.

CKD’den istifa edilmişti

Cumhuriyet Kadınları Derneği’nden (CKD) istifa eden kadınlar, 8 Temmuz’da yaptıkları ortak açıklamada, üyelerinin HDP’nin kapatılıp kapatılmaması yönünde düşüncelerini açıklamaya zorlandıklarını, derneğin yeni yönetiminin Vatan Partisi’nin kadın kolları olan Öncü Kadınlar’ın siyasi çizgisini birebir takip ettiğini söylemişti.