Genel-İş’ten arazilerinin kamulaştırılmasına tepki

Genel-İş Genel Başkanı Çalışkan, işçilerin tatil yapması için sendikalarına kazandırılan İzmir Urla’daki arazinin acele kamulaştırma işleminin hukuksuz olduğunu belirterek, “Uygulamadan bir an önce vazgeçilmelidir.” dedi.

DİSK/Genel-İş, işçilere tatil yeri yapmak üzere 1975 yılında sendikalarına kazandırılan İzmir Urla Zeytineli köyü Böğürtlen mevkiindeki 61 dönümlük taşınmaza ilişkin basın açıklaması yaptı. Taşınmaz önünde yapılan açıklamayı Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan okudu.

Çalışkan, söz konusu arazinin sendikalarının kurucu Genel Başkanı Abdullah Baştürk ve arkadaşları tarafından 1975 yılında işçilere kazandırıldığını belirtti. Çalışkan, 61 dönüm arazilerinin İzmir Çeşme-Urla bölgesinde köylülerin arazileriyle birlikte kamulaştırmaya konu edildiğini söyledi.

Bu bölgenin önceden SİT alanı statüsünde olduğunu hatırlatan Çalışkan, “13 Eylül’de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmiş. SİT alanı statüsünden çıkarılmıştır. Önce taşınmazlar üzerine kamulaştırma şerhi konulmuş. Hemen sonra da 25 Ocak günü Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle acele kamulaştırma yapılmıştır.” dedi.

‘Karar henüz tebliğ edilmedi’

Yapılan işlemlerin süratının son derece dikkat çekici olduğunu kaydeden Çalışkan, şunları kaydetti: “Henüz Sendikamıza ve diğer mağdur köylüye resmi olarak kamulaştırma kararı tebliğ edilmemiştir. Yurt savunması gibi olağanüstü hal durumlarına özgü hallerde yapılması gereken acele kamulaştırma yönteminin işçilere ve köylülere ait taşınmazların lüks turizm tesisleri için tahsis edilmesinde kullanılmaya cüret edilmesi ayrıca manidardır.”

‘Özel kişi ve kuruluşlara kiraya verilecek’

Çalışkan, yaptıkları araştırmaya göre, bu şekilde 500’ün üstünde parselin oluşturduğu uzun bir kıyı alanının kamulaştırılacağını belirterek, özel kişi ve kuruluşlara uzun dönemli kiraya verileceğini söyledi. Milletvekillerinin de Meclis’te konuyla ilgili soru önergeleri verdiğini hatırlatan Çalışkan, bunların takipçisi olacaklarını söyledi.

‘Kamu yararı ilkesine aykırıdır’

Kamunun bütün eylem ve işlemlerinin kamu yararına uygun olmak zorunda olduğuna vurgu yapan Çalışkan, “Sendika ve bazı vatandaşlara ait taşınmazlara el konulup özel kişi ve kuruluşlara kiraya vermek bu kamu yararı kavram ve ilkesine aykırıdır.” dedi.

‘İşçilere fiilen yasak bir kamulaştırmanın neresi kamu yararı’

Çalışkan, “Zamanında işçilerin tatil yapması hedeflenerek alınmış bu arazinin, köylülerin, vatandaşların elinden taşınmazların alınarak lüks otel yatırımlarına dönüştürülmesi, onların gelirleri itibariyle asla yararlanamayacakları, işçilere fiilen yasak bir kamulaştırmanın neresi kamu yararı amacı taşıyacaktır. Kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.” diye kaydetti.

‘Hukuksuz uygulamadan vazgeçilmeli’

İşçi sınıfına ait bütün diğer değerler gibi bu konuda da mücadele etmekten vaz geçmeyeceklerini söyleyen Çalışkan, “Başta acele kamulaştırma işleminin iptali için dava açmak olmak üzere her türlü mücadeleyi yapacağız. Buradan iktidara sesleniyoruz. Bazı kişi ve gruplara menfaat sağlamaktan başka hiçbir anlamı ve amacı olmayan ve adına kamulaştırma denilen bu hukuksuz uygulamadan bir an önce vaz geçilmelidir.” dedi.