HDP ‘İnfaz Yasası teklifi kısmi af niteliğinde’ olduğunu belirterek protesto yaptı

İnfaz Yasa teklifi bugün Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. CHP’li Meclis Başkanvekili Levent Gök’ün başkanlık ettiği Genel Kurul’da HDP Grubu söz konusu İnfaz Yasa teklifi kısmı af niteliğinde olduğunu belirtti. HDP Grubu genel veya özel af içeren tekliflerin Meclis İç Tüzüğü’nün 92’inci maddesine göre Meclis üye tamsayısının beşte üç çoğunluk kararı ile mümkün olduğuna dikkat çekti.

Usule rağmen esasa geçildi

Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Levent Gök, usul tartışması açtı. Ancak tartışma sonucu İnfaz Yasa Teklifi görüşmelerine geçildi. Bunun üzerine HDP Grubu, teklifin Anayasa’ya aykırı olduğundan ısrar ettikleri halde teklifin görüşmelere başlanmasını protesto etti.

İnfazda eşitlik ve kısmi af tartışması

HDP Grubu ellerinde “İnfazdaEşitlik” yazılı dövizlerle masa kapaklarına vurarak ses çıkardı. HDP’liler basına dönerek yapılanın hukuka aykırı olduğunu belirtti. HDP, Meclis İçtüzüğün 92. Maddesine göre af veya özel af niteliğindeki yasaların basit çoğunluk ile değil nitelikli çoğunluk olan üye tam sayısının beşte üçü ile çıkarılabileceğine dikkat çekti.

Meclis daha sonra yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapandı.