TÜİK’e göre Türkiye’nin yüzde 52,4’ü mutlu!

TÜİK’in ‘Yaşam Memnuniyet Araştırması’na göre; Türkiye’de mutlu olanların sayısı geçen yıla oranla artarak yüzde 52,4 oldu.

En mutlu olanlar 65 yaş ve üstü bireyler.

Kamu hizmetlerindeki en düşük memnuniyet oranı eğitim ve adli hizmetler.

TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2019

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2019”u açıkladı. Araştırmaya göre; mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2018 yılında yüzde 53,4 iken 2019 yılında yüzde 52,4 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2018 yılında yüzde 12,1 iken 2019 yılında yüzde 13,1 oldu.

Kadınlar daha mutlu

Araştırmaya göre; mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2018 yılında yüzde 49,6 iken 2019 yılında yüzde 47,6 olarak tespit edildi. Kadınlarda ise bu oran, 2018 ve 2019 yıllarında değişmeyerek yüzde 57,0 oldu.

Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2019 yılında yüzde 55,6 iken evli olmayanlarda bu oran yüzde 45,1 olarak gerçekleşti. Araştırmada, evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, evli erkeklerin yüzde 50,6’sının, evli kadınların ise yüzde 60,2’sinin mutlu olduğunun gözlendiği belirtildi.

Yaş grubuna göre mutluluk düzeyi – TÜİK Yaşam Memnuniyet Araştırması 2019

En mutlu olanlar 65 ve üzeri yaş grubunda

Mutluluk düzeyi 65 ve üzeri yaş grubunda, 2018 yılında yüzde 61,2, 2019 yılında ise yüzde 58,5 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu olarak tespit edildi. En düşük mutluluk oranı ise 2018 yılında yüzde 47,8 ile 45-54 yaş grubunda görülürken 2019 yılında yüzde 48,7 ile 55-64 yaş grubunda gözlendi.

En yüksek mutluluk okul okumayanlarda

Araştırmaya göre; 2019 yılında en yüksek mutluluk oranı yüzde 55,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 52,7 ile yükseköğretim mezunu, yüzde 52,3 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, yüzde 51,8 ile ilkokul mezunu ve yüzde 50,8 ile lise ve dengi okul mezunu bireyler takip etti.

Bireyleri en çok aileler mutlu ediyor

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2019 yılında yüzde 74,1 olurken bunu sırasıyla yüzde 12,8 ile çocuklar, yüzde 3,8 ile kendisi, yüzde 3,7 ile eş, yüzde 2,5 ile anne/baba ve yüzde 1,6 ile torunlar takip etti.

En fazla mutluluk kaynağı sağlıklı olmak ve sevgi

Araştırmada, bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2019 yılında yüzde 69,9 oldu. Bunu sırasıyla; yüzde 14,3 ile sevgi, yüzde 9,2 ile başarı, yüzde 4,2 ile para ve yüzde 2,1 ile iş takip etti.

En düşük memnuniyet oranı eğitim ve adli hizmetler

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2019 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 75,5 oldu. Bunu sırasıyla yüzde 72,2 ile ulaştırma, yüzde 67,1 ile sağlık, yüzde 61,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 54,8 ile eğitim ve yüzde 53,5 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.

Yüzde 70 gelecekten umutlu

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2019 yılında yüzde 70,0 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 69,0 iken kadınlarda bu oran yüzde 70,8 olarak tespit edildi.