İmza kampanyası başlatıldı… Yargıç Pehlivan terörü değil yaşamı savundu

Yargıçlar Sendikası Başkanı ve İzmir Karşıyaka yargıcı Ayşe Sarısu Pehlivan’ın sosyal medya paylaşımı nedeniyle görevden alınması üzerine Change.org üzerinden görevine iade edilmesi yönünde imza kampanyası başlatıldı

Yargıçlar Sendikası eski Başkanı Mustafa Karadağ ve arkadaşları tarafından change.org üzerinden Hakimler ve Savcılar Kurulu’na gönderilmek üzere yargıç Pehlivan’ın göreve iadesi istendi.

#AyşeSarısuPehlivanyalnızdegildir etiketi de kullanılan dilekçede, Pehlivan’ın, insan haklarına saygılı, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü mücadelesi veren, adil yargılanma hakkının hayata geçmesi için çaba gösteren saygın bir hukuk insanı olduğu belirtildi. Dilekçede şöyle denildi:

‘Yaşamı savunmak suç değildir’

“Ölüm orucundan vazgeçmiş bir kişinin daha sonra hayatını kaybetmesi üzerine, yazdığı bir tweet ile yaşam hakkı konusundaki düşüncesini saklamadan ve açık bir şekilde ifade etmiştir. Yaşam hakkı Anayasanın 17. maddesinde alan temel bir insan hakkıdır. Yurttaşları yaşatmak, devletin öncelikli görevidir. Bu kapsamda yaşamı savunmak suç değildir. Buna rağmen, yazdığı tweet nedeniyle Sayın Sarısu Pehlivan’ı yandaş gazete ve trollerin terörle ilişkilendirerek hedef göstermesi ve bunlara dayanarak HSK tarafından görevinden uzaklaştırılması son derece üzücüdür ve kabul edilemez bir durumdur.”

‘Asıl terör onu tehdit eden anlayıştır’

Dilekçede “Ayşe Sarısu Pehlivan terörü değil, yaşam hakkını savunmuştur. Asıl terör, onu tehdit eden anlayıştır” denildi. Dilekçede ayrıca ülkede vahim boyutlara ulaşan kamplaşmayı körükleyen bu tutum kınanarak yaşam hakkını savunmanın anayasal bir görev olduğu vurgulandı.