İş cinayetleri için Meclis Araştırması talebi

HDP’li Kemalbay, yaşanan iş cinayetlerinin sayılarının ve faillerinin ortaya çıkarılması ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın görev kusurunun bulunup bulunmadığının araştırılması amacıyla Meclis’e önerge verdi.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, iş cinayetleri ve meslek hastalıklarının araştırılması amacıyla Meclis Araştırması için önerge verdi. Kemalbay, önergenin gerekçesinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin 2019 yılı İş Cinayetleri Raporunda 2019 yılında en az bin 736 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Aynı raporda, işçilerin 115’inin kadın, bin 621’inin erkek, 67’sinin ise 29’unun 15 yaş altında olmak üzere çocuk işçi olduğunun tespit edildiğini ifade eden Kemalbay, “Çoğunluğu Suriyeli ve Afganistanlı olmak üzere 112’sinin de göçmen-mülteci işçi olduğu belirtilmektedir.” diye kaydetti.

‘Daha fazla kar için önlemler alınmıyor’

Türkiye’de her gün daha fazla sermaye birikimi, daha fazla kar için önlemlerin alınmadığına dikkat çeken Kemalbay, bu sebeple işçilerin çalışırken hastalandığını, sakat kaldığını ve iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğine işaret etti.

‘Binlerce işçi slikozis hastalığı riskiyle karşı karşıya’

Kemalbay, kot kumlama, kuvars değirmenleri ve kömür madenleri başta olmak üzere pek çok işletmede binlerce işçinin ölümcül slikozis hastalığı riskiyle karşı karşıya olduğunun bilindiğini belirtti. Buna rağmen bu alanlarda işçilerin sorumsuzca çalıştırıldığına işaret eden Kemalbay, şunları kaydetti: “İşçilere kölelik koşulları dayatılıyor. Silikozis vakaları hem patronlar hem de ilgili Bakanlık eliyle gizleniyor. SGK istatistiklerinde slikozis hastaları meslek hastası olarak yer almıyor, takibi yapılmıyor.”

‘Bakanlık iş teftişi yaptırmadı’

İşverenlerin her türlü önlemi almakla yükümlü olduğunu belirten Kemalbay, devletin de bu önlemlerin alınıp alınmadığını denetlemekle yükümlü olduğuna dikkat çekti. Kemalbay, ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2019 yılının 4.çeyreğine kadar planlı iş teftişi yaptırmadığına vurgu yaptı.

’17 yıldır adım atılmıyor’

Kemalbay, her gün 5 işçinin iş cinayetinde yaşamını yitirmesine rağmen siyasi iktidarın 17 yıldır bu konuda adım atmadığına dikkat çekti. Kemalbay, “İnsanı, doğayı yaşamı yok etme pahasına sınırsızca sömüren kapitalist birikim rejiminin tüm günahlarını üstlenmektedir.” dedi.

İşsizliğin Türkiye tarihinde en yüksek seviyeye ulaştığına işaret eden Kemalbay, çalışanların sağlıklı, güvenli olmayan çalışma koşullarına hayır diyemediklerinin görüldüğüne vurgu yaptı.

İşletme sahiplerinin denetimsizlik ve cezasızlık politikasından güç aldığını kaydeden Kemalbay, “İşçi sağlığı ve işçi güvenliği tedbirlerini sadece bir maliyet unsuru olarak görmekte yaşam hakkının kutsallığını pervasızca çiğnemektedirler.” diye belirtti.

Türkiye’nin iş cinayetlerinde Avrupa’da birinci sırada olduğunu ifade eden Kemalbay, Türkiye’de yaşanan iş cinayetleri verilerini de paylaştı. Kemalbay, Türkiye’de emekçinin ve emeğin haklarının teslim edilmesi için ciddiyetle çalışılması gerektiğini belirtti. Kemalbay, araştırma önergesinin açılması gerektiğine ilişkin şu amaçları sıraladı:

• Yaşanan tüm iş cinayetlerinin sayılarının ve faillerinin ciddiyetle ortaya çıkarılması.

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, 2019’da yaşanan iş cinayetlerinde, kazalarında ve meslek hastalıklarında görev ve hizmet kusurunun araştırılması.

• İş kazaları ve meslek hastalığı sonucu yaşanan tüm iş cinayetlerinde cezasızlık politikasının sonlandırılması.

• 2020 yılında yaşanabilecek iş cinayetleri, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi için acil önlem alınması.