İSİG: Şubat ayında 131 işçi yaşamını yitirdi

İSİG’in Şubat ayı “İş Cinayetleri Raporu”nda iş cinayetlerinde en az 131 işçinin yaşamını yitirdiği, işçilerin sadece 6’sının sendikalı 2’sinin ise çocuk olduğu tespit edildi.

Raporda, en fazla işçi ölümleri İstanbul ve İzmir’de yaşanırken, Ocak ve Şubat aylarında 25 işçinin ise intihar ettiği belirtildi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), “Şubat 2020 İş Cinayetleri” raporunu açıkladı. Rapor, yüzde 85’ini ulusal ve yerel basından, yüzde 15’ini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve sendikalardan öğrenilen bilgilere dayanılarak hazırlandı.

Rapora göre; Şubat ayında en az 131 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 131 işçinin 118’i ücretli (işçi ve memur), 13’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi, balıkçı ve esnaf) oluşuyor. Yaşamını yitirenlerin 3’ü kadın işçi, 128’i erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri ise tarım ve sağlık işkollarında gerçekleşti.

2 çocuk işçi yaşamını yitirdi

Raporda, 2 çocuk işçinin yaşamını yitirdiği tespit edilirken, çocuk işçi cinayetlerinin tarım ve inşaat işkollarında gerçekleştiği belirtildi. 30 işçinin 51 yaş ve üstünde çalışırken yaşamını yitirdiğinin belirtildiği raporda, 2 göçmen/mülteci işçinin yaşamını yitirdiğin 2 işçinin de İranlı olduğu kaydedildi.

İSİG Şubat 2020 İş Cinayetleri Raporu

İşçilerin sadece 6’sı sendikalıydı

Yaşamını yitiren işçilerin sadece 6’sının sendikalı olduğuna vurgu yapılan raporda, sendikalı işçilerin tarım, gıda, maden, büro ve belediye işkollarında çalıştığı belirtildi. Raporda, ölümlerin en çok inşaat, taşımacılık, güvenlik, tarım, madencilik, ticaret/büro, metal, belediye/genel işler ve konaklama işkollarında gerçekleştiği tespit edildi.

Çığ sonucu 26 işçi yaşamını yitirdi

Van Bahçesaray’da çığ sonucu yaşanan ölümlere değinilen raporda, şu bilgilere yer verildi: “Bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla kurtarma çalışmalarında görevlendirilen 2 iletişim, 1 karayolları, 3 belediye işçisi ile 20 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmiştir (Güvenlik görevlilerinin ölümleri ‘adeta bir AFAD çalışanı gibi görevlendirildikleri’ için işkollarında yer alıyor). Yine bir işçi de ilk çığda kar altında kaldı. Diğer ölenler minibüs yolcuları ve çoğunluğu yakınlarını kurtarmaya gelen yurttaşlardır.”

Raporda, TMMOB Van İKK, Van Barosu ve Van/Hakkari Tabipler Odası’nın hazırladığı rapordaki değerlendirme ve önerilere de yer verildi.

İSİG Şubat 2020 İş Cinayetleri Raporu

İki ayda 25 işçi intihar etti

Raporda, en fazla ölüm nedenleri olarak da, trafik/servis kazası, yüksekten düşme, ezilme/göçük, kalp krizi, intihar ve elektrik çarpması sıralandı. 2020 yılının ilk iki ayında en az 25 işçi olmak üzere; son yedi yılda en az 458 işçinin işyeri içinde ve/veya işe bağlı olarak intihar ederek yaşamına son verdiğine vurgu yapılan raporda, işçi intiharlarının çoğunun nedeninin bilinmediği ancak öğrenilen temel üç nedenin borç, işsizlik ve baskı/mobbing oluşturduğu ifade edildi.

İntiharlar yoğunlukla büro, tarım sağlık güvenlik alanında görüldü

Raporda, intihar eden işçilerin yoğunlukla çalıştıkları işkolları ise ticaret/büro, tarım, sağlık, güvenlik, inşaat, metal ve belediye/genel işler işkolları olduğu tespit edildi. Türkiye’de işçi intiharlarının dünya örneklerine göre farklılık gösterdiğine dikkat çekilen raporda, şu değerlendirme yer aldı:

“Salt bir şirketin çalışma koşullarının sonucu olmaktan ziyade genel olarak 1980 sonrası uygulanan neo-liberal politikaların oluşturduğu güvencesizlikle açıklanabilir. Bu politikaların ayakları olan kamusal alanın özelleştirilmesi, kronikleşen işsizlik ve yoksulluk ile örgütsüzleştirme saldırısının bir sonucu olan sendikasızlaştırma ve geleneksel dayanışma ağlarının dağılması işçi intiharlarına neden olan nesnel zemini oluşturmaktadır.”

İntiharlar için panel düzenlenecek

“İşçiler Neden İntihar Ediyor?” konulu panel-forumun 26 Mart 2020’de Makine Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesinde düzenleneceğinin belirtildiği raporda, işçi intiharlarının daha ayrıntılı ele alınacağı ifade edildi.

En fazla ölüm İstanbul ve İzmir’de

İş cinayetlerinin şehirlere göre dağılımının yapıldığı raporda, 23 ölüm İstanbul’da, 7’şer ölüm İzmir ve Muğla’da, 5 ölüm Antalya’da, 4 ölüm Konya’da görüldü. Raporda, yaşamını yitiren 131 işçinin tek tek isimleri yazılarak anıldı.