Kadın Koalisyonu: Anayasa yapma hakkımızdan vazgeçmiyoruz!

Kadın Koalisyonu, yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu ancak yeni bir anayasanın tartışılma zemininin olmadığına dikkat çekti.

Koalisyon, “Anayasa yapma hakkımızdan vazgeçmiyoruz! Hepimiz eşit, hepimiz özgür olmadıkça bir Anayasa değişikliğine hayır!” dedi.

Yüzü aşkın kadın örgütünün bileşeni olduğu Kadın Koalisyonu, anayasa gündemine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bir anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğu belirtilerek, “Bir anayasa değişikliğine ihtiyacımız var mı? Var tabii ki! Biz kadınların, LGBTI+’ların toplumun farklı bileşenleriyle bir bütün olarak kendi yaşamını belirlemesine olanak tanıyan eşitlikçi, katılımcı, insan haklarını temel alan, cinsel yönelim ayrımcılığı dahil her türlü ayrımcılığa karşı korumayı güvence altına alan, farklılıkları gözeten, demokratik anlayışa dayalı bir anayasaya ihtiyacımız var.” denildi.

‘Yeni bir anayasanın tartışılma zemini yoktur’

Böyle bir Anayasa değişikliğinin ancak kadınların, tüm yurttaşların etkin olarak sesini, sözünü taşıyabileceği, kendini özgürce ifade edebileceği demokratik ortamlarda mümkün olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Sivil alanın daraltıldığı, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün tamamen ortadan kaldırıldığı bir siyasal ortamda yeni bir anayasanın tartışılma zemini yoktur.” diye kaydedildi.

‘En temel hak talepleri terörizm ile damgalanıyor’

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “En temel hak taleplerinin terörizm ile damgalandığı, kadın ve LGBTI+ sivil toplum örgütlerinin baskı altında olduğu, gazetecilerin, siyasetçilerin, seçilmiş kadın temsilcilerin düşüncelerinden dolayı tutuklandığı, kadın örgütlerinin, yerel yönetimlerin, üniversitelerin bile kayyımla baskı altına alındığı, mevcut anayasal hakların dahi yok sayıldığı bir siyasi iktidar pratiğinde yeni bir anayasa yapmanın hiçbir koşulu yoktur.”

‘Bu ortamda yapılacak değişiklik ancak hakları ortadan kaldırmayı vadedebilir’

Mevcut hak ve özgürlüklerin kullanılmasını engelleyen bu siyasal ortamda yapılacak Anayasa değişikliğinin hakları güvence altına almayı değil, ancak ortadan kaldırmayı vadedebileceğine işaret edilen açıklamada, “Kadınlar katledilirken, her türlü şiddete maruz bırakılırken, kadınlara hukuki güvence sağlayan yasalar ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmaması için ayak diretilirken, dahası siyasi partiler arası ittifak arayışları kadın düşmanlığı üzerinden yapılırken yeni bir anayasa girişimi hiçbir koşulda kabul edilemez.” denildi.

‘Herkesin kendi haklarını yazacağı bir anayasa istiyoruz’

Açıklamada, kadınların, gençlerin, çocukların, yaşlıların, LGBTİ+ların, farklı dillerin, halkların, dinlerin, emekçilerin, engellilerin, özetle bu ülkede yaşayan, sesi ve sözü susturulmaya çalışılan herkesin özgür iradesiyle eşit biçimde kendi haklarını tanımlayıp yazacağı bir anayasa talep edildi.

Demokratik, laik, özgürlükçü, çoğulcu bir siyasal ortamda, toplumsal mutabakatın hayata geçtiği bir Anayasa istenen açıklamada, “Anayasa yapma hakkımızdan vazgeçmiyoruz! Hepimiz eşit, hepimiz özgür olmadıkça bir Anayasa değişikliğine hayır!” diye kaydedildi.

Yeni1Mecra