Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

Meclis Genel Kurulu’nda, “Kadına yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi” amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda kadına yönelik şiddetin araştırılması amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi.

Meclis Genel Kurulu’nda kadına yönelik şiddetin araştırılması amacıyla komisyon kurulmasına karar verildi. AKP Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan imzalı dilekçe Meclis Başkanlığına gönderildi.

Dilekçede, “Kadına yönelik vuku bulan şiddet olaylarının sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak hukuktan siyasete, kurumlardan sivil toplum kesimlerine kadar el birliği içinde tek bir vakanın dahi yaşanmamasını temin edecek çözümlerin tespit edilmesi, mevcut hukuki durumun ortaya konması, uygulamaların değerlendirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci, İçtüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz” ifadelerine yer verildi.

Meclis’teki diğer partilerin bu yöndeki teklifleri daha önce AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.

MA