Koramaz: TMMOB’u ve demokrasiyi savunacağız

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın meslek örgütlerini hedef alan açıklamasına tepki göstererek, “TMMOB’u ve demokrasiyi savunacağız” dedi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz

Koramaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidara geldiği günden bu yana kamu kurumu niteliğindeki emek ve meslek örgütlerine tahammülsüzlük gösterdiğini belirterek, “Yıllardan beri çeşitli gerekçelerle kurumlarımızı hedef almayı bir alışkanlık haline getirdi” dedi.

Daha önceki yıllarda özelleştirme uygulamalarına karşı çıktıkları, kentsel mekanları korumaya çalıştıkları ve barışı savundukları için Cumhurbaşkanının hedefinde olduklarını belirten Koramaz, “Bu sefer de insan haklarını ve laikliği savunduğumuz için bizi tehdit ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın meslek örgütlerini hedef alan açıklamalarının, antidemokratik ve otoriter bakış açısının yansıması olduğunu belirten Koramaz, şu eleştirileri yaptı:

“Kendisi dışında hiçbir görüş ve anlayışa tahammülü olmayan, kendi fikirlerini anayasadan ve hukuktan üstün gören bu anlayışın demokrasiyle bağdaşması mümkün değildir. Zaten uzun zamandan bu yana, Cumhurbaşkanının söylem ve pratiklerinin demokrasiyle bağı kalmamıştır. Demokratik seçimler ile kazanamadığı kurumları, devletin tüm olanaklarını kullanarak işleyemez hale getirmek, gerekirse kayyumlar eliyle o makamları işgal etmek, AKP’nin yönetme biçimi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı, baskı ve zor yoluyla sindiremediği meslek örgütlerini, ‘yasal düzenleme’ yoluyla işlevsizleştirmek ve kontrol etmek istemektedir.”

Meslek örgütlerinin yönetimlerinin nasıl oluşacağının kendi yasalarında açık biçimde düzenlendiğine dikkat çeken Emin Koramaz, “Her üyemiz, bu seçim süreçlerinde yer alarak birlik politikalarının ve yönetim kurullarının belirlenmesinde söz sahibi oluyor. Herkesin özgürce katıldığı demokratik seçimlerle de yönetim kurulları belirleniyor” dedi. Koromaz, “Üyeler nezdinde hiçbir inandırıcılığı olmadığı için genel kurullar sürecinde başarı kazanamayanlar, yukardan aşağı operasyonlarla ilerici meslek örgütlerine müdahale etmeye çalışıyorlar” diye konuştu. Koramaz eleştirilerini şu şekilde sürdürdü:

‘Rahatsızlığın nedeni toplumsal olanı koruma gayretimizdir’

“Bizler biliyoruz ki, AKP’nin rahatsızlığının asıl nedeni toplumsal olanı koruma yolundaki inadımız ve gayretimizdir. Fabrikalarımızın, madenlerimizin, kıyılarımızın, ormanlarımızın, parklarımızın satılmasına karşı kamusallığı savunmamızdır. Gerici, muhafazakar uygulamalar karşısında ilericiliği, çağdaşlığı, laikliği savunmamızdır. Faşizan, baskıcı, ayrıştırıcı politikalara karşı eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği savunmamızdır. Sermayenin sınırsız sömürü isteğine karşı emeği ve alın terini savunmamızdır.”

‘Kamusal varlığımızı çiğnemesine izin vermeyeceğiz’

 “Bizlere nasıl saldırırlarsa saldırsınlar, savunduğumuz değerlerden geri adım atmayacağız” diyen TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz “İftiralarla örgütlerimizin yıpratılmak istenmesine, ilerici ve toplumcu değerlerimizin ortadan kaldırılmak istenmesi izin vermeyeceğiz! AKP’nin demokrasiyi, hukuku ve kamusal varlığımızı çiğnemesine izin vermeyeceğiz. “Tek adam, tek parti” anlayışına karşı, halkın çıkarlarını korumaya, demokrasiyi, özgürlükleri, çoğulculuğu savunmaya devam edeceğiz” dedi.

‘Sarayın Odası olmayacağız’

Öte yandan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu da “Ülkede değişmesi gereken en acil şey baskıcı otoriter yönetim zihniyetidir. Sarayın Odası olmayacağız” açıklamasını yaptı.

Meslek odalarının kamu kurumu niteliğinde Anayasal kuruluşlar olduğu belirtilen açıklamada, odalar için “Cumhuriyetin kurucu değerlerinin geliştirilmesinin, bilimin halk yararına icra edilmesinin, doğal ve kültürel varlıklarımızın korunmasının sigortalarıdır” denildi.

Meslek örgütlerinin genel kurullarından aldığı yetki ile kamu yararını savunmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, “Örgütlerimiz, ne sarayın ne rant virüslerinin örgütü olacak. Ülkede değişmesi gereken en acil şey, baskıcı otoriter yönetim zihniyetidir. Demokrasi, Cumhuriyet ve parlamenter sistem vazgeçilmezimizdir” denildi.