Mahkeme, Ankara Barosu’nun ‘yürütmeyi durdurma’ talebini reddetti

Ankara Barosu’nun, olağan genel kurulunun ertelenmesi için verilen İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının iptaline ilişkin açtığı “yürütmeyi durdurma” davası reddedildi.

Ankara Barosu, olağan genel kurulunun engellenmesine ilişkin açtıkları davaya ilişkin mahkeme kararını Twitter hesabından paylaştı. Baro yaptığı paylaşımda, Avukatlık Kanunu hükmü gereği Ekim ayında yapılması planlanan baronun olağan genel kurulunun gerçekleştirilmesini engelleyen Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının iptali istemi ile açtıkları davada Ankara 5. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma istemlerini reddettiğini belirtti.

Oy birliği ile yürütmenin durdurulması talebinin reddedildiği mahkeme kararında, şu ifadeler yer aldı: “İdari mahkemelerin, idari işlerin uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.”

Karar, tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere verildi.