Meclis’e salgın ataklarını önleyecek yasal düzenleme çağrısı

Meslek örgütleri TMMOB, TTB, TÜRMOB ve TDB, Covid-19 salgının Türkiye’de tam olarak kontrol altına alınmadığına vurgu yaptı.

Meclis’e çağrıda bulunan meslek örgütleri, salgına karşı bilimsel verilere dayalı ve yeni salgın ataklarını önleyecek nitelikteki yasal düzenlemelerin ivedilikle yaşama geçirilmesini istedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) “TBMM’ye çağrımızdır” başlıklı ortak açıklama yayımladı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplumsal ve ekonomik alanda derin yıkımlar yaşandığına işaret edilen açıklamada, salgın nedeniyle 4 binin üzerinde yurttaşın yaşamını yitirdiği bir dönemden geçildiği belirtildi.

‘Salgın tam kontrol altına alınmadı’

Gerek dünyada gerekse de Türkiye’de salgının tam olarak kontrol altına alınamadığına vurgu yapılan açıklamada, “Gerekli önlemler alınmazsa yeni salgın atakları riskinin büyük bir tehdit içerdiği tüm bilim çevreleri tarafından ifade edilmektedir.” denildi. Açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) şu çağrı yapıldı:

“Covid-19 salgınında ülkemizde gelinen son durumu açık şeffaf bilgilerle değerlendirmeye; gelinen aşamada Covid-19 pandemisinde sağlık hizmeti – sosyal yaşam ve iş yaşamında atılacak adımların bilimsel verilere dayalı ve yeni salgın ataklarını önleyecek mahiyette olmasını sağlayacak kanuni düzenlemeleri ivedilikle yaşama geçirmeye, uygulanan ekonomik programın yarattığı ve Covid-19 pandemisinin etkisiyle dramatik bir hal alan ekonomik krizin meslek mensubu üyelerimizle birlikte milyonlarca yurttaşımızın üzerindeki yıkıcı etkisini, azaltılmayan vergi yükünü, kapanan 300 bine yakın işyerini, milyonları bulan yeni işsizi ve iş bulma umudunu yitiren milyonlarca genç işsizin sorunlarını çözmek üzere alınacak tedbirleri ve çıkarılacak yasaları öncelikli olarak gündemine almaya davet ediyoruz.”

Açıklamada, Meclise ayrıca Türkiye’nin gerçek ve yakıcı sorunları çözüm beklerken, dar siyasi çıkarlar uğruna demokrasiye ve Meclisin saygınlığına gölge düşürülmesine izin vermemesi çağrısı da yapıldı.