Mimarlar Odası: Deprem doğa olayı, afet ise yöneticilerin pervasızlığıdır

Mimarlar Odası yönetimi, “Deprem bir doğa olayıdır, deprem sonrası yaşanan afet ise bugüne kadar önlem almayan bilimi dışlayan yöneticilerin pervasızlığıdır. En büyük afet bu pervasızlıktır” dedi.

HABER MERKEZİ – TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, “bilimi ve tekniği dışlayan, rant odaklı kentleşme politikalarını önceleyen yöneticileri”, deprem sonucu yaşanan can kayıplarının yaralanmaların ve tahribatların sorumluları ilan etti.

Oda yönetimi, “6.8 şiddetinde Elazığ ve Malatya’da gerçekleşen deprem, bu ülkeyi yönetenlerin Marmara, Düzce ve Van depremlerinden ders almadıklarını, insanlar için bilimin ve tekniğin yol göstericiliğinde güvenli çevreler oluşturulamadığını göstermektedir” dedi.

Depremin bir doğa olayı olduğunu belirten Mimarlar Odası, “Depremlerle birlikte can ve mal kaybını en aza indirecek yapılı çevreyi ve nitelikli mimarlığı oluşturmak yerine, kentleri ranta kurban edenler, coğrafyanın yol göstericiliğini reddedenler, bilimi ve tekniği dışlayanlar, sağlıklı ve güvenli çevreler oluşturamazlar” dedi.

Halkın can ve mal güvenliğini hiçe sayarak deprem toplanma alanlarını, parkları, rekreasyon alanlarını ve ormanları imara açmak üzere, “İmar Barışı” adıyla imar affı ilan edildiğini hatırlatan Mimarlar Odası yönetimi, şu ağır eleştirileri yaptı:

“Yapının depreme dayanıklı olup olmadığına ilişkin sorumluluğunun mal sahibine yüklendiği, her türlü imar yolsuzluğunun yasal hale getirildiği bir ortamda sorumlular bellidir. Deprem bir doğa olayıdır, deprem sonrası yaşanan afet ise bugüne kadar önlem almayan bilimi dışlayan yöneticilerin pervasızlığıdır. En büyük afet bu pervasızlıktır.”

Oda yönetimi Elazığ ve Malatya depreminde yaşanan can kayıpları için başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek sorumluları bilimin ve tekniğin yol göstericiliğinde sorumlu davranmaya davet etti.