Mimarlardan ‘7/24 üret AnKARANTİNA’ yarışmaları

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenecek ‘7/24 Üret AnKARANTİNA’ yarışmaları 9 Nisan’da “Dışa(rıyı) Aktarım Olarak Pencere” temasıyla başlıyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Candan, Covid19 ve pandemi süreci ile birlikte çevre, kentleşme ve mimari tasarımlarda halk sağlığının ihmal edildiğine dikkat çekerek, yarışmaların evde kalma sürecinde fikir üretilmesine olanak sağlayacağını belirtti.

TMOBB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ‘7/24 Üret AnKARANTİNA’ yarışmaları başlatıyor. Yarışmalar, mimarlık disiplinin ilgili olduğu tüm alanlarda tematik konular belirlenerek yapılacak. Yarışmalar, edebiyat, fotoğraf, eskiz, resim, grafik, karikatür, poster benzeri alanlarda 7/24 saat ile sınırlı dijital ortamda gerçekleşecek.

İlk yarışma 9 Nisan’da

Düşünce üretmenin hedeflendiği yarışmalar, kentin, mekânın, yaşamın yeniden şekillenmesinde katılımcı bir yöntemle yapılacak. Farklı sunum teknikleri ile ortak akıl arayışında yaratıcı fikirlerin açığa çıkması bekleniyor.

İlk yarışma 9 Nisan’da ‘Dijital Fotoğraf’ yarışması olarak gerçekleştirilecek. Bu ilk yarışma 432. ölüm yıldönümü nedeniyle Mimar Sinan’a adandı. Tema olarak ise, “evde kal” çağrısıyla birçok vatandaşın dışarıyla ilişkisinin mekansal olarak kurulduğu “Dışa(rıyı) Aktarım Olarak Pencere” olarak belirlendi.

Pencere temasıyla çekilen fotoğraflar 16 Nisan’a kadar 7 gün içerisinde gönderilebilecek. Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye yedi24.mimarlarodasiankara.org adresinden ulaşılabilecek.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan

‘Evde kalma sürecinde fikir üretilmesine olanak sağlayacak’

Yapılacak yarışmalara ilişkin bilgi veren Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, çalışılması gereken zorunlu alanların dışında herkesin sosyal destek sağlanarak evde kalmasını savunduklarını belirtti. Candan, evde kalma sürecinde ise fikir üretilmesine olanak sağlayacak yarışmalarla sürecin ortaklaştırılması ve iyileştirici bir eylemliliğinde örgütlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

‘Mimarı tasarımlarda halk sağlığının ihmal edildiği ortaya çıktı’

Covid19 ve pandemi süreci ile birlikte, çevre, kentleşme ve mimari tasarımlarda halk sağlığının ihmal edildiğinin ve dikkate alınmadığının açık bir şekilde ortaya çıktığını belirten Candan, “Pandemi süreci farklı disiplinlerin bir arada çalışmasının ne kadar zorunlu olduğunu bir kez daha gösterdi. Halk sağlığını hedef alan tasarım ve planlamanın artık dünya için ihmal edilen bir sorundan öte zorunluluk olduğu birçok ortamda tartışılmaya başladı.” dedi.

‘7/24 AnKarantina düşünce üretimine çağrıdır’

Kentlerin planlanması, mekanların tasarımında, halk sağlığını önceleyecek düzenlemelerin hayati derecede önem taşıdığına vurgu yapan Candan, bütün bu süreçlere yönelik, tartışma ortamlarının ve geleceğin şekillenmesinde mimarlık, kentleşme ve planlamanın halk sağlığı açısından nasıl yeniden ele alınması gerektiği konusunda bilimsel tartışmalara ve üretimlere olanak sağladıklarını söyledi.

“Evde kal çağrısı” ile ev kavramının farklılaştığı, kamusal alan, özel alan, yarı kamusal alan tartışmalarının mekansallığının da yeniden üretilmesi gerektiğinin ortaya çıktığını belirten Candan, “Şu günlerde, yarışmalar süreci ile düşünce üretim nöbetini devam ettiriyoruz. ‘7/24 üret Ankarantina’ yarışmaları her hal ve şart altında bir düşünce üretimine çağrıdır.” dedi.