OHAL Komisyonu’nun görev süresinin uzamasına tepkiler büyüyor

KESK, görev süresi bir yıl daha uzatılan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na dair kararın geri çekilmesini istedi.  

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), görev süresi bir yıl daha uzatılan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına tepki gösterdi.

KESK tüm illerde ortak açıklama düzenledi

Konfederasyonun Ankara, Antalya ve Mersin’deki şubeler platformu, yaptıkları açıklamalarla komisyonun derhal lağvedilmesini istedi.  

Ankara

KESK Ankara Şubeler Platformu, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun 23 Ocak 2021 tarihinde sona erecek olan görev süresinin uzatılmasına dair basın toplantısı düzenledi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Ankara 2 Nolu Şubesi’nde düzenlenen toplantıda ”OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Lağvedilsin!” pankartı asıldı.

KESK Ankara Şubeler Platformu adına açıklamayı Eğitim Sen Ankara 3 Nolu şube Başkanı Cemal Erdoğan okudu. İktidarın salgın koşullarını fırsata çevirdiğini ifade eden Erdoğan, sendikal hak ve özgürlüklerin fiilen yasaklar kapsamına alındığını dile getirdi.

Açıklama ve etkinlik yapan birçok üyelerinin baskılarla, sürgünlerle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Erdoğan, ‘’AKP- MHP faşist bloğu, OHAL sürecini kendi iktidarını tahkim etmek için kullanmıştır. 19 Temmuz 2018 tarihinde OHAL, yasal olarak kalksa da halen fiili olarak sürmektedir.”

“OHAL’in devamını sağlayan 7145 sayılı Kanun’un 26. maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) eklenen geçici 35. maddedir. Bu düzenlemelerle keyfi ihraçların devamı sağlanmıştır. Bu maddelere dayanılarak KESK’e bağlı sendikalara üye 54 arkadaşımız, bakanlık onayıyla ihraç edilmiştir’’ diye konuştu. 

KHK’lerle on binlerce kamu emekçisinin ihraç edildiğini dile getiren Erdoğan, kamu emekçilerinin sosyal ve ekonomik haklarının, masumiyet karinesinin, lekelenmeme hakkının, savunma hakkının da ihlal edilerek, hukuka aykırı olarak ellerinden alındığını belirtti. Komisyonun defalarca uzatılan görev süresi yeni bir kararla 1 yıl daha uzatıldığını vurgulayan Erdoğan, “Bu hukuksuzluğun, insanlık suçuna dönüşme halidir.

Bu karar derhal geri çekilmelidir. Biz KESK’liler olarak son arkadaşımız göreve dönünceye kadar dayanışmaya ve mücadeleye devam edeceğiz. KHK’ler gidecek biz kalacağız’’ dedi. 

Antalya

KESK Antalya Şubeler Platformu, konuya ilişkin olarak SES binasında açıklama yaptı. Açıklamada, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun lağvedilmesi talep edildi.

KESK Antalya Şubeler Platformu adına konuşan BES Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyesi Can Öztürk, “Haklarında memuriyeti engelleyen herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm kamu görevlileri bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmelidir. Hukuksuz ihraçlardan dolayı mağdur olan tüm kamu emekçilerinin maddi, manevi hak kayıpları karşılanmalıdır. Mağdur olan ihraç kamu emekçilerinin mağduriyet giderilinceye ve hukuksuz ihraç edilen tüm kamu emekçileri görevlerine iade edilinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğimizi bu vesileyle bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi. 

Mersin

KESK Mersin Şubeler Platformu da, Özgür Çocuk Parkı’nda yaptığı açıklamada, komisyonun görev süresinin uzatılmasına tepki gösterdi. “OHAL İnceleme Komisyonu lağveldilsin, hukuksuz ihraçlar görevlerine iade edilsin” pankartını açan KESK’liler, “KHK zulmüne son” yazılı yelekler giydi. KESK Mersin Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mahmut Sümbül, pandemi sürecinde sendikal hak ihlallerinde bir azalmaya yol açmadığını, aksine sendikal hak ve özgürlüklerin fiili olarak yasaklar kapsamına alındığına dikkati çekti. Sümbül, “AKP-MHP iktidarı, OHAL sürecini kendi iktidarı, siyasal hedef ve amaçları ile rant için fırsata çevirirken 19 Temmuz 2018 tarihi itibariyle kalkmış olsa da fiilen devam eden OHAL uygulamalarını adım adım yasal duruma kavuşturma adımlarını hayata geçirmeye devam etmektedir” diye konuştu. 

Diyarbakır

KESK Amed Şubeler Platformu, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin Eğitim Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube’de basın toplantısı düzenledi.

“KHK’ler gidecek biz işimize geri döneceğiz” yazılı pankartın açıldığı toplantıya, KHK ile ihraç edilen platform üyeleri katıldı.  

KHK’yle ihraç edilen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi Mali Sekreteri Gülhan Tekin,  2016’dan bugüne ihraçlarla sürdürülen OHAL politikasının, bir rehin alma politikası olarak kullanıldığını belirtti.  

KHK’yle ihraç edilen Eğitim Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube Eşbaşkanı Sadrettin Kaya de, OHAL komisyonlarının verdiği kararlarla tüm toplumsal kesimin mağdur edildiğini belirtti. Hukuksuz bir şekilde ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesini gerektiğine vurgu yapan Kaya, komisyonun görev süresinin uzatılmasından vazgeçilmesi çağrısı yaptı.  

KESK Dönem Sözcüsü Sefer Tuğrul, görev süresi uzatılan OHAL Komisyonu’nun, iktidarın OHAL’i kalıcı hale getiren politikalarda ısrar etmesinin bir sonucu olduğuna işaret etti.  

‘Görevlerine iade edin’

Tuğrul, haklarında memuriyeti engelleyen herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm kamu görevlilerinin bütün haklarıyla birlikte görevlerine iade edilmesi çağrısı yaptı.  

Van

KESK Van Şubeler Platformu, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına dair sendika binasında açıklama yaptı.

Çok sayıda sendika üyesinin katıldığı açıklamada BES Şube Başkanı Mehmet Ali Dündar konuştu.  Dündar, sendikal hak ve özgürlüklerin yasaklar kapsamına alındığına dikkati çekerek, “İktidarın sermayeyi esas alan salgın politikalarına karşı açıklama ve etkinlik yapan birçok üyemiz baskılarla, mobbing ve ayrımcılıkla karşılaşmıştır.

Birçok üyemiz baskıların yoğunlaştırılması ve mobbing ile ya da kurum idarecileri tarafından istifaya zorlanmış, yandaş sendikalara yönlendirilmiştir” şeklinde konuştu.  

Dündar, “OHAL Komisyonunun hala görevini sürdürüyor olması gerek anayasamız ve gerekse de uluslararası hukuk açısından suçtur, hukuk tanımamazlıkta ısrardır. Hukuka ve uluslararası sözleşmelere aykırı, etkin olmayan, denetlenemeyen, kendisini anayasa ve yasalar üstü gören, hükümetin noteri gibi çalışan ve idari bir mekanizma olan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun görev süresi kesinlikle uzatılmamalı, aksine lağvedilmeli” diye konuştu. 

MA