Sağlık Bakanlığı sağlık emekçilerine istifa etmeyi yasakladı

Sağlık Bakanlığı aldığı kararla sağlık çalışanlarının istifa etmelerini engelledi ve malulen emeklilik dışında emekliliği de yasakladı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde istifa taleplerini kabul edilmeyeceğini bildirdi. Ayrıca yaş haddi ve malulen hariç, emekli işlemlerinin tahsis edilmeyeceği bildirilirken, yıllık izinler ise durduruldu.

Sağlık Bakanlığı’nın genelgesindeki detaylar şu şekilde:

  • Her ne sebeple olursa lsun bu süreçte görevinden çekilme talebinde (istifa) bulunan personelin mezkur talebi kabul edilmeyecektir.
  • 5434 sayılı kanunun 40’ıncı maddesine göre yaş haddinden emekli olacaklar ile 5510 sayılı kanuna göre, malulen emekli olacakların ayrılışları yapılacak olup bu kapsam dışındakilere yönelik olarak emeklilik işlemi tesis edilmeyecektir.
  • Sağlık hizmetinde görevli sağlık işçilerinin, re’sen emeklilik işlemleri ile malulen emeklilik işlemleri yapılıp işten ayrılmaları sağlanacak bunun haricinde ayrılmak isteyenlere müsaade edilmeyecektir.
  • Eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan yapılacak atamalar ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur.
  • Yasal mazeret izinleri (Evlilik, Ölüm, Analık, Hastalık ve Refakat) hariç Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri durdurulmuştur. Hali hazırda yıllık iznini kullanmakta olan personel ile mezkur izinlerini kullanmaya devam edeceklerdir.
  • Personele, 02.06.2020 tarihli ve 1483 sayılı yazımızın birinci maddesi çerçevesinde kurum amirlerince takdir edilmek kaydıyla idari izin verilmesi uygulaması devam edecektir.
  • Doğum sonrası analık iznine müteakip alınan ücretsiz izinler ile 657 sayılı kanunun 77’inci ve 78’inci maddelerine göre talep edilen ücretsiz izinler ve ilgili kanununa göre sendikalarda yönetici pozisyonundan dolayı ücretsiz izin talep edenlerin talepleri karşılanacak olup bunlar harici personele ücretsiz izin verilmeyecektir.

TTB yasaklamalara itiraz etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın izin, istifa ve emeklilik engellemesine karşın açıklama yaptı.

TTB, Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘İzin ve istifaların yasaklanması çalışma ve insan haklarına aykırıdır. #SağlıkcınınCanıYokMu #Yönetemiyorsunuz‘ dedi.

Haber Merkezi