Sağlık örgütleri Ankara’dan hükümete seslendi: Ölümleri görmeye tahammülümüz kalmadı

TTB’nin çağrısıyla Ankara’da bir araya gelen sağlık örgütleri, “kısmi kapanma” önlemleriyle ölümlerin durmayacağını belirterek, hükümete “Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz ölümleri durdurun” şeklinde seslendi.

Ortak açıklamayı yapan TTB Genel Sekreteri Bulut, iktidara seslenerek, “Bugün buradayız; çünkü ölümleri görmeye tahammülümüz kalmadı. Artık tükendik, söylenecek sözümüzle çığlığımızla buradayız! Bu çığlık hepimizin! Yeter, bin kere yeter!” dedi.

TTB’nin çağrısıyla Ulus Heykel’de “Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz ölümleri durdurun” talebiyle gerçekleştirilen eyleme 12 farklı ilden tabip odalarının yanı sıra, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, SES, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Genel Sağlık İş, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Hemşireler Derneği gibi çok sayıda sağlık meslek örgütü katıldı. Ayrıca DİSK, KESK, TMMOB, CHP, HDP, EMEP, Sol Parti, TİP, TKP, Halkevleri, İHD temsilcileri de eyleme destek verdi.

Eylem boyunca “Yaşamak, yaşatmak istiyoruz”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganları atıldı. Fiziki mesafenin korunması için siyah şeritler ile önlem alınan eylemde, hayatını kaybeden sağlık çalışanları da anıldı.

‘Ölümlere tahammülümüz kalmadı’

Ortak açıklamayı okuyan TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, Türkiye’de vakaların görülmeye başlamasıyla birlikte sorumlu davranarak alınması gereken tüm tedbirleri sıraladıklarını belirtti. Ancak bu süreçte Sağlık Bakanlığı ile görüşme ve randevu taleplerine yanıt dahi gelmediğine işaret ederek, şunları ifade etti:

“50 metreye varan yazılar yazdık, cevap alamadık, medya aracılığıyla uyardık yapılması gerekenleri söyledik ama duyulmadık. Bugün buradayız çünkü duymama görmeme şansınız yok. Bugün buradayız; çünkü ölümleri görmeye tahammülümüz kalmadı, meslektaşlarımızın tükendiğine tanıklık etmeye tahammülümüz kalmadı!”.

‘Can kayıpları gerçek rakamların üçte birini yansıtıyor’

Pandeminin üçüncü ve en büyük pikininin eksik, yanlış, tutarsız politikalar nedeniyle yaşandığına dikkat çeken Bulut, şöyle devam etti:

“Günlük vaka sayıları 60 bine dayandı, can kayıpları gerçek rakamların ancak üçte birini yansıtan resmi rakamlarda bile 250’yi aştı. İktidar bilimin, meslek örgütlerinin sesine kulağını tıkamakta, sermayenin çıkarlarına uygun kararları uygulamaktadır. Pandemi yoksulları ve işçileri vurmaktadır. Her gün bir uçak dolusu yurttaşımızı toprağa veriyoruz”

TTB’nin çağrısıyla yapılan eyleme 12 tabip odası da katıldı.

‘Kısmi kapanma önlemleri ölümleri durdurmaz’

Cumhurbaşkanı’nın kısmi kapanma açıklamalarını ise “bilimdışı anlayışın ürünü” olarak değerlendiren Bulut, “Bu önlemler ölümleri durdurmaz. Sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorlu koşulları değiştirmez. Bu tedbirler paketi halkı oyalama paketidir.” şeklinde konuştu. Bulut, açıklamanın devamında alınması gereken acil önlemleri şu şekilde sıraladı:

  • Pandemiyle mücadelede sağlık emek ve meslek örgütlerinin yer almalı.
  • Bilimsel kriterlere uygun filyasyon çalışmaları yapılmalı.
  • Çalışanlar sosyal ve ekonomik hiçbir kayba uğratılmadan; AVM, fabrika, lokanta, atölye, şantiye gibi kalabalık ve kapalı alanlar en az 14 gün, tercihen 28 gün kapatılmalı.
  • Uluslararası dolaşım en aza indirgenmeli.
  • Etkili bir aşılama programı uygulanmalı, aşıda patenti ortadan kaldıracak uluslararası adımlar atılmalı ve Covid-19 meslek hastalığı kabul edilmeli.

‘Bu çığlık hepimizin’

Bulut, TTB’nin bilimsel sorumluluğu almaya hazır olduğunu söyleyerek, uyarılara rağmen yanlış sağlık politikalarında yapılan ısrarın sosyal cinayet olduğunu vurguladı. Bulut, “Artık tükendik, söylenecek sözümüzle çığlığımızla buradayız! Bu çığlık hepimizin! Yeter, bin kere yeter!” dedi.

Gürkan: Salgın dönemi barbarlığı da ortaya çıkarmıştır

Açıklamanın ardından konuşan Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, “Salgın dönemi kapitalist sistemin yıkıcılığı kadar kapitalist devletlerin haydutluk ve barbarlığını da ortaya çıkarmıştır. Bugün devletler birbirlerini malzemelerine el koyar hale gelmiş, aşı, rekabet, güç, tahkim, tehdit ve şantaj unsuru haline gelmiştir.” dedi.

Emir: Ölümlerin sorumuşu sizsiniz

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de, bu kadar gayri ciddi, bilimdışı bir yönetimin pandemiyle mücadele edemeyeceğini belirterek, “Dolayısıyla bugün ölümlerin sorumlusu biz değil, sizsiniz. 83 milyon değil! Kayıp 128 milyar doların 8 milyar doları ile tam kapanma sağlanabilirdi.” şeklinde konuştu.

Eksik: Sağlık örgütlerini karar mekanizmalarına alın

HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik de, AKP’nin pandemi sürecini kendi iktidarını perçinlemek için fırsata çevirmeye çalıştığını belirterek, “Sağlık meslek örgütlerini karar mekanizmaları içine alın. Aksi takdirde bu süreç birçok insanın sağlığına ve yaşamına mal olacak.” dedi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı da, toplum sağlığını değil ekonomik kaygıları önceleyerek yönetmeye çalıştıkları bu pandemi için “yeter” diyerek, “Eğer yapamayacaksanız çekilin, biz yönetelim.” şeklinde konuştu.

‘Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz’

Genel Sağlık İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız bilimin ışığında karar verilmesini istediklerini belirtirken, Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Atilla Ataç da, filyasyona çıkan tüm arkadaşlarının sosyal, ekonomik ve meslek saygınlığına dikkat edilmediğine dikkat çekti.

DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün de, sağlık emekçilerinin sesine kulak verilmediği için bu kötü rakamların ortaya çıktığını söylerken, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ise, bu sabah Samsun ESM Şube Başkanı Müşvik Veysel Erdoğan’ı Covid-19 nedeniyle kaybettiklerini belirtti. Bozgeyik, “Kamu emekçileri ve işçiler olarak alınmayan önlemler altında çalıştırılıyoruz. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz.” dedi.

Yeni1Mecra