Semptom göstermeyen vakaların gizlenmesi felaketi büyütüyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Uzmanlık Dernekleri Eş Güdüm Kurulu (UDEK)’nun yaptığı ortak açıklamada semptom göstermeyen vakaların salgının yayılmasının büyük nedeni olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada diğer tüm ülkelerin vaka sayılarını tam olarak açıkladığı ve Türkiye’nin sorumluluk gereği bunu yapması gerektiği vurgulandı. Birçok derneğin ortak metni olarak sunulan açıklamada; virüsün kimler tarafından bulaştırılabildiğinin bilinmesi gerektiği belirtildi.

Türkiye’nin vaka sayılarının tamamını açıklamak zorunda olduğu madde madde aktarıldı.

COVID-19 pandemisinin nasıl yayıldığına, pandeminin ne gibi bir etkiye sahip olduğuna, pandemiye karşı nasıl ilerleme kaydedebileceğimize ve alınan önlemlerin başarılı olup olmadığına dair güvenilir, küresel ve açık veri gerekir. Günlük COVID-19 PCR testi pozitif saptanan tüm vakaların açıklanması gereklidir çünkü:

 1. Pozitif çıkan kişiler belirti göstermese de hastalığı bulaştırdığı için bu sayının bilinmesi önemlidir. Çevremizde her gün kaç kişi hastalığı bulaştırabilir bilinmelidir.
 2. Pozitif vaka sayılarının açıklanması Dünya Sağlık Örgütü’nün talebi ve standartlarıına uyum açısından önemlidir.
 3. Dünyada tüm ülkeler günlük pozitif sayılarını açıklamakta ve herkesçe takip edilebilmektedir.
 4. Pozitif vaka sayılarını açıklamak, günlük virüs saptanan kişi sayısı uluslararası standardına uyumun gereğidir.
 5. Uluslararası camiada ülkemizde pandeminin iyi yönetildiği algısı oluşturması açısından yararlıdır.
 6. Salgının gidişatını (artış/ azalış eğilimi) görmek için salgın eğrileri günlük pozitif vaka sayılarına göre çizilmektedir.
 7. Ülkemizde pandeminin kontrolü için uzmanların illere göre alınan önlemlerin etkililiğini görebilmesini sağlar.
 8. Uzun süren ve zahmetli olan PCR testini uygulayan laboratuvar çalışanları ve evlere giderek numuneler alan ekipler başta olmak üzere sağlık sektöründe çalışan tüm emekçilerin, yaptıklarının salgını kontrol altına almada işe yaradığını görüp motivasyonlarının yükseltilmesini sağlar.
 9. Pandeminin ilk 4,5 ayındaki uygulamaya uyum açısından pozitif vaka sayıları açıklanmalıdır.
 10. Halkımızın tehlikenin boyutlarını görebilmesini ve riski doğru algılayabilmesini sağlar.
 11. Toplumun alınan tedbirlere daha iyi uyabilmesi için gereklidir.
 12. Halkımızın pandeminin iyi yönetildiğine dair güven duymasını sağlar.

Paylaşılan resmi rakamlara göre bile hızla büyüdüğü görülen, yüksek bulaşıcılığı ile toplumda hızla yayılan, ölümlerin giderek artığı tüm toplumu ilgilendiren böylesi bir salgında vatandaşların DOĞRU BİLGİ EDİNME HAKKI olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

yeni1mecra